Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det ligger i de internasjonale standardenes natur at de fremmer økonomisk vekst ved å etablere et felles språk og internasjonalt avtalte spesifikasjoner, som deretter kan brukes ved utarbeidelse av nasjonale og internasjonale regelverk.

De er et produkt av beste praksis og konsensus og er avgjørende for å redusere hindringene for internasjonal handel, noe også Verdens handelsorganisasjon (WTO) har anerkjent i sin avtale om tekniske handelshindringer.

Det finnes en rekke konkrete standarder som har til formål å fremme anstendig arbeid, spesielt NS-ISO 45001, som skal hjelpe organisasjoner og selskaper over hele verden å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I Norge jobber personer høyt til værs bl.a. offshore og i byggenæringen. NS 9600-serien bidrar til tryggere arbeidsforhold for arbeid i høyden. På petroleumsområdet er det laget egne standarder for sikkerhet i serien NORSOK S for Safety..

Korrupsjon hindrer økonomisk vekst og kan kan gjøre det vanskelig å skaffe seg arbeid. NS-ISO 37001 Antikorrupsjon bidrar til økonomisk velstand ved å hjelpe organisasjoner å bekjempe korrupsjon og skape en antikorrupsjonskultur.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Nordisk Innovasjon

Lyspære i to hender

Innovasjon og vekst med gode standarder

Last updated: 2022-11-30

NOK 2 795,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

LanguageNorskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 980,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2016-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 980,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 5814:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Krav til risikovurderinger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-04-28)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Risikostyring - Retningslinjer

LanguageNorskEdition: 1 (2018-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 223,00 (excl. VAT)

Teknisk sikkerhet

LanguageEngelskEdition: 7 (2021-05-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 814,00 (excl. VAT)

Arbeidsmiljø

LanguageNorskEdition: 5 (2021-12-15)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 201,00 (excl. VAT)

Environmental care. Edition 4 2017

LanguageEngelskEdition: 4 (2017-10-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 465,00 (excl. VAT)

Sikker bruk av løfteutstyr — Rev. 3, Juni 2017

LanguageNorskEdition: 1.0 (2018-03-08)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9600-2:2020

Standard

NOK 567,00 (excl. VAT)

Tilkomstteknikk - Del 2: Krav til Personell

LanguageNorskEdition: 1 (2020-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9610:2020

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Fallsikring — Arbeid i høyden — Opplæring og utførelse

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-08-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access