Mål 2: Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 2: Utrydde sult

Det finnes over 1600 internasjonale standarder for næringsmiddelproduksjon. Disse er utarbeidet for å skape trygghet rundt matvarene, forbedre metodene i landbruket og fremme bærekraftige og etiske innkjøp. De dekker også en rekke andre områder, som testing av næringsverdi og sikkerhet, kvalitet, emballasje og sporbarhet.

NS-EN ISO 22000-serien for næringsmiddeltrygghet er rettet spesielt mot matvaresektoren og hjelper organisasjoner med å kartlegge og kontrollere risiko knyttet til matvaresikkerhet. Beslektede standarder, som NS-ISO 26000 og NS-ISO 20400, skal bidra til sosialt ansvarlig atferd og etiske arbeidsforhold for landbruksarbeidere og bidra til etiske innkjøpsrutiner gjennom hele matvareproduksjonskjeden.

Relevante fagområder

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Last updated: 2022-11-30

NOK 1 321,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

LanguageNorskEdition: 2020-10 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 368,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 262,00 (excl. VAT)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 329,00 (excl. VAT)

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-03-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 20469:2018

Standard

NOK 771,00 (excl. VAT)

Guidelines for water quality grade classification for water reuse

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-11-05)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access