Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Ikon som viser FNs bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Å redusere miljøpåvirkningen, arbeide for bruk av fornybare energikilder og oppfordre til ansvarlige innkjøpsbeslutninger er bare noen av måtene standarder kan bidra til bærekraftig forbruk og produksjon på.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp er et ledd i dette arbeidet og hjelper organisasjoner med å integrere bærekraft i innkjøpsfunksjonen. Vi har også standarder for miljømerking, som er å finne i  NS-EN ISO 14020 Miljømerker og deklarasjoner. Disse inneholder prinsipper og retningslinjer for utvikling og bruk av miljømerking og egenerklæringer samt forberedelser til eksterne sertifiseringsordninger, som kan bidra til å validere miljøpåstandene og dermed hjelpe forbrukerne til å ta bedre valg.

Bærekraft er også svært relevant for byggebransjen. ISO 15392 peker på og fastsetter generelle prinsipper for bærekraft i bygg og anlegg gjennom hele levetiden fra anleggene blir påbegynt til de blir sanert. Også ISO 20245 støtter bærekraftige livsstilsvalg ved å angi minstekrav for utvalg av varer som skal utveksles mellom land, og virker som en pådriver for dette alternative forbruksmønsteret ved å redusere avfallsmengden og miljøpåvirkningen.

Den europeiske standardserien NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk gir retningslinjer for byggverks prestasjon i forhold til miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske krav, samtidig som det tas hensyn til bygningers tekniske egenskaper og funksjonalitet. Vi har også utviklet to norske standarder for passivhus, NS 3700 for boligbygg og NS 3701 for yrkesbygninger.

Relevante fagområder


FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Oslo Havn om ISO 14001:

Havnesjefen sykler langs Oslo Havn

Last updated: 2023-02-20

NOK 3 368,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 2 329,00 (excl. VAT)

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden

LanguageEngelskEdition: 1 (2020-03-02)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Miljøerklæringer og programmer for produkter — Prinsipper og generelle krav (ISO 14020:2022)

LanguageEngelskEdition: 2023-01 (2023-01-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 9418:2013

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler (CFP-PCR)

LanguageNorskEdition: 1 (2013-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 17099:2020

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi — Fiskeri- og akvakulturprodukter — Krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter

LanguageEngelskEdition: 2020-03 (2020-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 828,00 (excl. VAT)

Bærekraftig og sporbar kakao — Del 1: Krav til ledelsessystemer for bærekraftig kakao (ISO 34101-1:2019)

LanguageEngelskEdition: 2020-06 (2020-07-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11050:2017

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Persontransport - Funksjonelle og tekniske krav til busser

LanguageNorskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 6430:2014

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 15392:2019

Standard

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Sustainability in buildings and civil engineering works — General principles

LanguageEngelskEdition: 2 (2019-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 15392:2019

Standard

NOK 2 264,00 (excl. VAT)

Sustainability in buildings and civil engineering works — General principles

LanguageEngelskEdition: 2 (2019-12-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

ISO 20245:2017

Standard

NOK 1 176,00 (excl. VAT)

Cross-border trade of second-hand goods

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-12-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

LanguageNorskEdition: 1 (2015-09-21)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for miljø - Generelle retningslinjer for implementering (ISO 14004:2016)

LanguageNorskEdition: 1 (2016-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 804,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2012-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

LanguageNorskEdition: 2020-10 (2020-12-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access