Forstørrelsesglass på et laptoptastatur

Nye prosjekter, standarder og høringsforslag

Her kan du finne lenker til informasjon om forslag til nye standardiseringsprosjekter, nye standarder, standarder på høring og tilbaketrukne standarder. Dette omfatter både nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid.

Nye standardiseringsprosjekter

Når det er forslag om å starte opp et nytt prosjekt vil vi alltid gå ut til vårt nettverk og undersøke om dette er av interesse. På områder hvor vi tror det kan være norsk interesse vil vi publisere nyhetsartikler og eventuelt også arrangere et frokostmøte «Standard Morgen». På noen områder kan vi ha begrenset nettverk og/eller det kan være litt mer vanskelig å finne fram til aktuelle interessenter. Vi publiserer derfor med jevne mellomrom en oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Se hva vi til enhver til tilbyr av Standard Morgen (frokostmøter).

Se oversikten over «nye standarder på nye områder».

Standarder på høring

Standarder legges ut fortløpende på høring. Du kan alltid se hva som finnes på høring under vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Der kan du abonnere på områder og få varsling når det kommer en standard på høring, eller du kan søke på områder av interesse. Alle nasjonale standarder på høring, legger vi også ut i en egen tabell. For å få tilgang til et konkret høringsforslag kreves det at du er registrert bruker, men det er fortsatt gratis.

Se mer informasjon om «Standarder på høring».

Nye standarder

Tidligere hadde vi en ordning hvor vi fastsatte standarder den 1. i hver måned. Etter omlegging av datasystemer skjer dette nå fortløpende etter hvert som standardene blir ferdig. Over 95 % av alle standarder som blir fastsatt og utgitt som Norsk Standard har sin opprinnelse i europeiske eller internasjonale prosjekter (NS-EN, NS-EN ISO eller NS-ISO). Når det utgis sentrale standarder lager vi nyhetssak, vi kan arrangere et Standard Morgen (eller ev. en annen type arrangement) og/eller det blir sendt nyhetsbrev. Det er selvsagt også mulig å søke i nettbutikken og se hva som til enhver tid er gyldige standarder.

Se hva vi til enhver til tilbyr av Standard Morgen (frokostmøter).

Se informasjon om nyhetsbrev.

Tilbaketrukne standarder

Rundt to tredeler av alle nye standarder er revisjoner av en eksisterende standard. Det betyr at det stadig trekkes tilbake standarder. Det skjer når det kommer en ny utgave, men det skjer også at vi trekker tilbake standarder fordi de ikke er aktuelle lengre. Du kan finne alle tilbaketrukne standarder i vår nettbutikk. Når du får opp et søkeresultat kan du krysse av i boksen for «Inkluder tilbaketrukne standarder i søkeresultatet». Månedelig publiserer vi også en oversikt over hvilke standarder som et trukket tilbake.

Se oversikt over tilbaketrukne standarder.

Status på nasjonale prosjekter

Årlig utgir vi ca. 1200 nye Norsk Standard. Av disse er en liten andel nasjonalt utarbeidet. Selv om andelen er liten, er disse likevel blant de viktigste og mest solgte standardene våre. Noen ganger i året oppdaterer vi en oversikt som viser status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder.

Se oversikten «Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard».

 

Merknad: Tidligere utga vi en egen oversikt over "Forslag og nye standarder". På grunn av endret teknologi og nye måter å innhente metadata på, er det ikke lengre mulig, ei heller veldig relevant, å utgi en slik oversikt. Av den grunn har vi endret siden til denne du nå finner her med inngang til flere oppslag som til sammen gir tilsvarende informasjon.

Last updated: 2021-03-25