Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard. Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Status per juni 2021

Type dok. Dokument-nr. Dok. tittel Under arbeid Høring Fastsatt Kontaktperson

NA (rev)

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019-02

2021-05

2021-11

 

NS 3383

Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk

2020-01

2021-05

2021-10

Hilde Aarefjord

NS EN ISO 3766 NA

Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger

2019-09

2021-05

2021-11

Javad Sunde Fahadi

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann

2017-06

IR

2021-02

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-3/NA

Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster

2020-12

2021-04

2021-08

Vivian Meløysund

NS-EN 1992-1-1:NA

Eurokode 2: Prosjektering av Betongkonstruksjoner

2020-03

 

2021-02

Hauke Burkart

NS-EN 1995-1-1 NA

Prosjektering av trekonstruksjoner

 

2019-12

2021-05

Hauke Burkart

NS-EN 1997-1/NA

Geoteknisk prosjektering -  NA

2017-06

2020-01

2020-12

Morten Lund

NS-EN 1998-1/NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

2020-03

2021-02

2021-08

Hauke Burkart

NS-EN 206/NA

Betong

2019-03

2020-03

2020-11

Hauke Burkart

NS-EN ISO 15257 NA / NS-EN 14038-1

Katodisk beskyttelse - Kompetansenivåer for katodisk berskyttelsepersonell - Grunnlag for sertifiseringsprogram

2019-10

2021-02

2021-04

Hauke Burkart

NS (ny)

Ikke bestemt

Krav til forsyningskjeden av sterilt medisinsk utstyr

2020-10

2022-03

2022-10

Vegard Andersen

NS 15000

Coaching - Generell kompetanse for coacher

2020-01

2021-05

2021-11

Guri Kjørven

NS 3457-7

Identifikasjon i digitale modeller og for merking i bygninger

2015-06

2020-09

2021-03

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-8

Komponentkoder i bygninger

2015-06

2020-03

2021-05

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-9

Merking av systemer og komponenter i bygninger

2015-06

2020-09

2021-05

Stefan Bæk Jensen

NS 3467

Steg og leveranser i byggeprosessen

2017-06

2021-08

2021-12

Britt Galaasen Brevik

NS 3515

Vann- og fuktskader i bygninger —strakstiltak og sanering

2018-01

2020-12

2021-04

Dag Hamre

NS 3807

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

2017-08

2019-11

2021-01

Knut Løe

NS 3809

Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger

2017-10

2020-04

2020-12

Knut Løe

NS 3846

Trær, verdisetting

2020-09

2021-06

2021-12

Hanne G.  Wells

NS 3912

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016-09

2019-08

2020-10

Ulla M. Gjerdrum

NS 3962

Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse

2020-09

2022-03

2022-08

Knut Løe

NS 5833

Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger

2020-03

2021-12

2022-11

 

NS 5835

Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

2019-09

2020-10

2021-11

 

NS 6420 ZR

Renholdstjenester

2017-08

2019-06

2020-03

Hanne G. Wells

NS 6420-Del 3

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester

2020-08

2021-12

2022-07

Dag Hamre

NS 6510

Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere - Kompetanseområder og metode for oppdatering

2019-06

2020-10

2021-04

Marit Nygren

NS 6600

Ledelsessytem for enhold i helse- og omsorgstjenesten

2018-11

2021-02

2021-08

Marit Nygren

NS 8141-4

Vibrasjoner og støt –
Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 4: Besiktigelse og forhåndsvurdering

2020-10

2021-08

2022-04

Iiris Turunen-Rindel

NS 8179

Lydtekniske løsninger for universell utforming

2020-09

2022-05

2022-12

Iiris Turunen-Rindel

NS 8360-2

Tverrfaglig merkesystem (TFM)

2019-03

2021-02

2021-10

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-3

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM

2019-03

2021-06

2021-12

Bjørn Brunstad

NS 8360-4

Energiberegning

2019-03

2021-08

2022-02

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-5

Infrastruktur

2019-03

2021-10

2022-10

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-6

Geodesi

2019-03

2021-10

2022-10

Stefan Bæk Jensen

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019-09

2021-12

2022-04

Hilde Lamerud

NS 9430

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

2018-11

2020-07

2021-01

 

NS 9436

Porevann

2019-05

2021-02

2021-08

 

NS 9610

Fallsikring og redning

2017-07

2020-02

2020-08

Jens Otto Gran

NS 9611

Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2020-01

2021-05

2021-12

Jens Otto Gran

NS xxx

Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr

2021-01

2021-12

2021-07

Vegard Andersen

NS xxxx

Utleieavtaler for brakker og moduler

2020-10

2022-03

2022-12

Marthe Flaskerud Hagberg

NS (rev)

NS 11005

UU i uteområder

2020-09

2021-11

2022-09

Merete Fadler

NS 3031

Bygningers energiytelse

2020-10

2022-03

2023-01

Ståle Prehn-Sletten

NS 3032

Beregning av varme og kjøle elektrisk effekt

2019-01

2021-05

2021-11

Jens Otto Gran

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019-02

2020-10

2020-04

 

NS 3302

Helsevesen - Helsetekstiler - Slyngvevd teppe

2019-09

2020-08

2021-02

Hilde Aarefjord

NS 3420-1

Fellesbestemmelser

2021-02

2021-12

2022-10

Dag Hamre

NS 3420-F

Del F - Grunnarbeider Del 1
-AG 1 Løsmasser
-AG 2 Berg

2017-06

2021-03

2021-10

Morten Lund

NS 3420-G

 Del G - Grunnarbeider (Del 2)  AG 2, Berg

2021-05

2022-02

2022-06

Morten Lund

 

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 1 Grunnforsterkning

2014-03

2021-06

2022-02

Tom Erik Larsen

 

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 3, Brønner

2014-04

2021-05

2022-02

Tom Erik Larsen

 

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 4, Geosynteter

2021-03

2022-01

2022-06

Tom Erik Larsen

NS 3420-J

Dekke og banearbeider

2021-04

2023-05

2024-02

Tom Erik Larsen

NS 3420-K

Anleggsgartnerarbeider

2018-12

2021-01

2021-09

Hanne G. Wells

NS 3420-N

Murarbeider

2021-05

 

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-P

NS 3420 - Del P: Metallarbeider (PB Stålkonstruksjoner, PF Aluminiumskonstruksjoner, PJ Tynnplateprofiler)

2017-01

2020-06

2021-09

Dag Hamre

NS 3420-PN

NS 3420 - Del PN: Blikkenslagerarbeider

2017-01

2020-06

2021-09

Dag Hamre

NS 3420-Q

Tømerarbeider

2021-03

2022-12

2023-10

Dag Hamre

NS 3420-R

Montasje og inredningsarbeider

2021-05

 

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-S

NS 3420 - Del S: Isolering, tetting og tekking.

2017-03

2021-03

2021-10

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-V

Ventilasjonsinstallasjoner

2020-11

 

2022-03

 

NS 3420-Y

Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

2021-04

2023-05

2024-02

Tom Erik Larsen

NS 3451

Bygningsdelstabellen

2020-08

2021-06

2022-01

Merete Fadler

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

2018-11

 

 

Bjørn Brunstad

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019-09

2020-10

2021-06

Bjørn Brunstad

NS 3459

Projektoverføring (digitalt NS 3420)

2019-01

2021-04

2021-12

Merete Fadler

NS 3925

Brannvern - rømningsplaner

2021-03

2022-05

2022-08

Ulla M. Gjerdrum

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017-03

2021-06

2021-12

Lars Aasness

NS 4101

Regnskapsterminologi

2020-02

2021-10

2022-04

Marthe Flaskerud Hagberg

NS 4102

Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling

2020-02

2021-10

2022-04

Marthe Flaskerud Hagberg

NS 4414

Ved til brensel i husholdninger (revisjon av 1997-utgaven)

2020-11

2021-06

2021-10

 

NS 5814

Krav til risikovurderinger

2018-11

2020-07

2021-03

Guri Kjørven

NS 8141-1

Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

2020-01

2022-12

2023-08

Iiris Turunen-Rindel

NS 8360-1

Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

2019-03

2020-12

2021-02

Stefan Bæk Jensen

NS 9415

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

2017-06

2020-11

2021-05

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2021-03

2021-05

2021-09

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-5 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger

2021-01

2021-04

2021-06

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-6 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse

2021-10

2022-02

2022-06

Vivian Meløysund

Veileder

Veiledning til NS 3457-7

Veiledning til bruk av systemkoder i TFM

2015-06

2020-03

2021-05

Stefan Bæk Jensen

Veiledning til NS 3720

Veiledning: Metode for klimagassberegninger for bygninger

2019-01

IR

2021-02

Jens Otto Gran

Veiledning til NS 8141-1 og -2

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

IR

 

2023-08

Iiris Turunen-Rindel

Veiledning til NS-EN 17398

Veileder for pasient og brukermedvirkning

2020-04

IR

2020-10

Marit K. Nygren

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard

NS = Norsk Standard

Last updated: 2021-09-07