Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard. Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Status per januar 2021

Type dok.

Dokumentnummer

Tittel

Under arbeid

Høring

Fastsatt

Kontaktperson

NA (ny)

 

ikke allokert

NA til TS "Assessment of existing structures"

     

Roald Sægrov

NS 6460

Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

 

2020/01

2020/03

Knut Løe

NA (rev)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019/02

2020/09

 

Kristoffer Jan Polak

NS 3383

Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk

2020/01

   

Hilde Aarefjord

NS-EN 12794 NA

Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpeler

     

Hauke Burkart

NS-EN 14351-1 (NA)

Dører og vinduer

     

Britt Galaasen Brevik

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1 Del 1-2 Almenne laster Laster på konstruksjoner ved brann

2017/06

 

2021/02

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-3/NA

Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1 Del 1-3  Almenne laster  Snølaster

 

2021/04

2021/08

Vivian Meløysund

NS-EN 1992-1-1:NA

Eurokode 2: Prosjektering av Betongkonstruksjoner

2020/03

   

Hauke Burkart

NS-EN 1995-1-1 NA

Prosjektering av trekonstruksjoner

     

Hauke Burkart

NS-EN 1997-1/NA

Geoteknisk prosjektering - NA

2017/06

2020/01

 

Morten Lund

NS-EN 1998-1/NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

2020/03

2021/01

2021/04

Hauke Burkart

NS-EN 206/NA

Betong

2019/03

2020/03

 

Hauke Burkart

NS-EN ISO 15257 NA / NS-EN 14038

Katodisk beskyttelse - Kompetansenivåer for katodisk berskyttelsepersonell - Grunnlag for sertifiseringsprogram

 

2021/02

2021/04

Hauke Burkart

NS-EN ISO 3766 NA

Revidert NA til NS-EN ISO 3766

   

2021/05

Javad Sunde Fahadi

NS-EN 3766 NA

 

2019/09

   

Javad Sunde Fahadi

NS EN ISO 3766 NA

Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger

2019/09

   

Javad Sunde Fahadi

NS (ny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke bestemt

Bærekraftige innkjøp innen BAE

2019/01

   

Marianne Werner

Ikke bestemt

Krav til forsyningskjeden av sterilt medisinsk utstyr

 

2022/03

 

Vegard Andersen

ikke etablert

Terminologi Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

2021/01

2021/09

2022/01

June Munkejord

NS 15000

Coaching - Generell kompetanse for coacher

2020/01

2021/05

 

Guri Kjørven

NS 3457-7

Identifikasjon i digitale modeller og for merking i bygninger

2015/06

2020/09

2021/03

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-8

Komponentkoder i bygninger

2015/06

2020/03

2021/05

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-9

Merking av systemer og komponenter i bygninger

2015/06

2020/09

2021/05

Stefan Bæk Jensen

NS 3467

Steg og leveranser i byggeprosessen

2017/06

2021/08

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3515

Vann- og fuktskader i bygninger —strakstiltak og sanering

2018/01

 

2021/04

Dag Hamre

NS 3809

Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger

 

2020/04

 

Knut Løe

NS 3846

Trær, verdisetting

2020/09

2021/06

 

Hanne Gjesteland Wells

NS 3912

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016/09

2019/08

 

Ulla M. Gjerdrum

NS 5833

Verifisering av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger

2020/06

2022/02

2022/08

Kristoffer Jan Polak

NS 5835

Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

2019/09

   

Kristoffer Jan Polak

NS 6420 ZR

Renholdstjenester

2017/08

2019/06

2020/03

Hanne Gjesteland Wells

NS 6420-Del 3

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester

2020/08

 

2022/07

Dag Hamre

NS 6510

Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere - Kompetanseområder og metode for oppdatering

2019/06

 

2021/04

Marit Nygren

NS 6600

Ledelsessystem for enhold i helse- og omsorgstjenesten

 

2021/02

2021/08

Marit Nygren

NS 8141-4

Vibrasjoner og støt –
Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 4: Besiktigelse og forhåndsvurdering

 

2021/08

2022/04

Iiris Turunen-Rindel

NS 8179

Lydtekniske løsninger for universell utforming

2020/09

2022/05

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 8360-2

Tverrfaglig merkesystem (TFM)

2019/03

2021/02

 

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-3

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM

2019/03

2021/06

 

Bjørn Brunstad

NS 8360-4

Energiberegning

2019/03

2021/08

2022/02

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-5

Infrastruktur

2019/03

   

Stefan Bæk Jensen

NS 8360-6

Geodesi

2019/03

   

Stefan Bæk Jensen

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019/09

 

2022/04

Hilde Lamerud

NS 8422

OPS-kontrakter for bygg

2015/07

   

Hilde Lamerud

NS 9430

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

     

Rolf Duus

NS 9436

Porevann

2019/05

 

2021/03

Rolf Duus

NS 9610

Fallsikring og redning

2017/07

2020/02

2020/08

Jens Otto Gran

NS 9611

Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2020/01

2021/01

2021/08

Jens Otto Gran

NS ISO 81346-12

Anleggstyper og anleggsdeler

2019/03

 

2021/06

Stefan Bæk Jensen

NS xxxx

Utleieavtaler for brakker og moduler

 

2022/03

 

Marthe Flaskerud Hagberg

ikke etablert

Start av ny standard innen utslippsfrie byggeplasser

2021/03

2022/02

 

June Munkejord

nytt NS

Spissbærende prefabrikerte betongpeler

     

Hauke Burkart

NS (rev)

Ikke bestemt

Sjekkliste for mottak og screening av ny bruker

     

Merete Holmen Murvold

NS 11005

UU i uteområder

2020/09

 

2022/09

Merete Fadler

NS 3031

Bygningers energiytelse

 

2022/03

2023/01

Ståle Prehn-Sletten

NS 3032

Beregning av varme og kjøle elektrisk effekt

2019/01

 

2021/09

Jens Otto Gran

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019/02

 

2020/04

Hege Thorkildsen

NS 3302

Helsevesen - Helsetekstiler - Slyngvevd teppe

2019/09

2020/08

2020/01

Hilde Aarefjord

NS 3361

Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel

     

Hilde Aarefjord

NS 3420-0

Orientering

     

Merete Fadler

NS 3420-1

Fellesbestemmelser

2021/02

   

Dag Hamre

NS 3420-2

Struktur og stikkord

     

Merete Fadler

NS 3420-F

Del F - Grunnarbeider Del 1

2017/06

   

Morten Lund

NS 3420-G

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 1 Grunnforsterkning

2014/03

2021/06

2022/02

Tom Erik Larsen

NS 3420-G

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 3, Brønner

2014/04

2021/05

2022/02

Tom Erik Larsen

NS 3420-G

NS 3420 - Del G: Grunnarbeider - Del 2 - AG 4, Geosynteter

2021/03

2022/01

2022/06

Tom Erik Larsen

NS 3420-G

Del G - Grunnarbeider (Del 2)  AG 2, Berg

2021/05

2022/02

2022/06

Morten Lund

NS 3420-J

Dekke og banearbeider

2021/04

2023/05

2024/02

Tom Erik Larsen

NS 3420-N

Murarbeider

2021/05

   

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-P

NS 3420 - Del P: Metallarbeider (PB Stålkonstruksjoner, PF Aluminiumskonstruksjoner, PJ Tynnplateprofiler)

2017/01

2020/06

2021/09

Dag Hamre

NS 3420-PN

NS 3420 - Del PN: Blikkenslagerarbeider

2017/01

2020/06

2021/09

Dag Hamre

NS 3420-Q

Tømerarbeider

2021/03

   

Dag Hamre

NS 3420-R

Montasje og inredningsarbeider

2021/05

   

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-S

NS 3420 - Del S: Isolering, tetting og tekking.

2017/03

2021/03

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3420-V

Ventilasjonsinstallasjoner

   

2022/03

Kristoffer Jan Polak

NS 3420-Y

Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

2021/04

2023/05

2024/02

Tom Erik Larsen

NS 3451

Bygningsdelstabellen

2020/08

2021/06

2022/01

Merete Fadler

NS 3451

Bygningsdelstabellen

     

Stefan Bæk Jensen

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

     

Bjørn Brunstad

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019/09

 

2021/06

Bjørn Brunstad

NS 3459

Projektoverføring (digitalt NS 3420)

2019/01

2021/04

 

Merete Fadler

NS 3461

Geometriske toleranser i bygningsindustrien

     

Dag Hamre

NS 3466

Miljøoppfølgingplan - MOP

     

Kristoffer Jan Polak

NS 3925

Brannvern - rømningsplaner

   

2022/06

Ulla M. Gjerdrum

NS 3925

Brannvern - rømningsplaner

2021/02

 

2022/06

Ulla M. Gjerdrum

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017/03

2021/06

 

Lars Ottar Aasness

NS 4101

Regnskapsterminologi

2020/02

 

2022/04

Marthe Flaskerud Hagberg

NS 4102

Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling

2020/02

 

2022/04

Marthe Flaskerud Hagberg

NS 4414

Ved til brensel i husholdninger (revisjon av 1997-utgaven)

 

2021/08

 

Rolf Duus

NS 5814

Krav til risikovurderinger

 

2020/07

2021/03

Guri Kjørven

NS 8141-1

Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

2020/01

 

2023/08

Iiris Turunen-Rindel

NS 8360-1

Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

2019/03

 

2021/02

Stefan Bæk Jensen

NS 9415

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

2017/06

 

2021/05

Vivian Meløysund

NS-1991-1-7 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-7  Almenne laster  Ulykkeslaster

2022/02

2022/05

 

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2021/03

2021/05

2021/09

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-5 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger

2021/01

2021/04

2021/06

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-6 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse

 

2022/02

2022/06

Vivian Meløysund

NS 3420-K

Anleggsgartnerarbeider

 

2021/01

2021/09

Hanne Gjesteland Wells

NS 3901

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

     

Britt Galaasen Brevik

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard

NS = Norsk Standard

Last updated: 2021-03-24