Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om dokumentet er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard (eller utgitt dersom det er et annet dokument enn standard). Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike dokumentene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Oversikten oppdateres ca. en gang hvert kvartal.

Sist oppdatert: august 2022

Nederst på siden kan du finne denne oversikten i en nedlastbar pdf-fil som inkluderer kontaktperson i Standard Norge per dokumentnummer. Du kan også kontakte oss via info@standard.no

Type dok. Dokumentnr. Dok. tittel Under arbeid Høring Fastsatt Bygger på internasjonal standard

NA (ny)

NS-EN 12794 NA

Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpeler

2021-06

2022-05

2022-11

bygger på NS-EN 12794

NS-EN ISO 12696/NA

Katodisk beskyttelse av stål i betong

2022-08

2023-12

2024-04

bygger på NS-EN ISO 12696

NA (rev)

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019-02

2023-03

2023-09

bygger på NS-EN 16798-1

NA til NS-EN 16925:2018

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

2021-10

2023-02

2023-06

bygger på NS-EN 16925:2018

NS EN ISO 3766 NA

Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger

2019-09

2023-01

2023-04

bygger på NS EN ISO 3766

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann

2017-06

IR

2023-04

bygger på NS-EN 1991-1-2

NS-EN 1991-1-3/NA

Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster

2020-12

2023-02

2023-05

bygger på NS-EN 1991-1-3

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2021-03

2023-02

2023-05

bygger på NS-EN 1991-1-4

NS-EN 1991-1-5 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger

2021-03

2023-09

2024-01

bygger på NS-EN 1991-1-5

NS-EN 1991-1-6 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse

2021-03

2023-09

2024-01

bygger på NS-EN 1991-1-6

NS-EN 1995-1-1 NA

Prosjektering av trekonstruksjoner

2019-05

2022-10

2023-02

bygger på NS-EN 1995-1-1

NS-EN 206/NA

Betong

2021-04

2022-05

2022-10

bygger på NS-EN 206

NS-EN 1996-1-1/NA

Eurokode 6 Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1:
Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

2022-08

2023-10

2024-01

bygger på NS-EN 1996-1-1

NS-EN 1991-1-1+NA

Laster - egenlast og nyttelast

2023-01

2023-12

2024-04

bygger på NS-EN 1991-1-1

NHS

NSPEK 10501

Førstehjelp - spesifikasjon

2021-09

2022-03

2022-07

 

NSPEK 10503

Nortsk spesifikasjon av førstehjelp i Industri

2022-06

2022-10

2022-11

 

NSPEK10502

Norsk spesifikasjon av Førstehjelp i Bygg og anlegg

2021-12

2022-10

2022-10

 

NSPEK 10504

Nspek førstehjelp Transport

2022-06

2022-11

2022-11

 

NSPEK10505

Nspek 1.hjelp  Skogbruk/Landbruk

2022-06

2022-11

2022-11

 

NSPEK 10506

Nspek 1.hjelp  Akvakultur

2022-06

2022-11

2022-11

 

NS (ny)

NS 11251

Coaching: kompetanse for coach

2019-12

2022-10

2022-12

 

NS 11254

Coaching - krav til skoler

2021-01

2023-03

2023-05

 

NS 3457-6

Sonetyper

2021-06

2022-10

2023-10

 

NS 3467

Steg og leveranser i byggverkets livssyklus

2017-06

2022-03

2022-12

 

NS 3650

Naturlige og naturlig kalsinerte pozzolaner

2022-02

2022-05

2022-10

 

NS 3807

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

2017-08

2019-11

2022-12

 

NS 3846

Trær, verdisetting

2020-09

2022-01

2022-05

 

NS 3924

Branntekniske tegninger og planer for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler

2019-11

2022-10

2023-02

 

NS 3962

Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse

2020-09

2022-10

2023-03

 

NS 5835

Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

2019-09

2021-09

2022-04

 

NS 5840

Samfunnssikkerhet – Beredskapsanalyse og beredskapsvurdering

2021-08

2023-01

2023-06

 

NS 5855

Positive Material Identification (PMI) on metallic components and welds

2021-08

2021-12

2022-06

 

NS 6420-3

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester

2020-08

2023-08

2024-01

 

NS 6420-ZR

Renholdstjenester

2017-08

2019-06

se kommentar

 

NS 6511

Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere

2021-09

2022-10

2023-03

 

NS 8179

Lydtekniske løsninger for universell utforming

2020-09

2022-11

2023-03

 

NS 8360-3

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM

2019-03

2023-01

2023-06

 

NS 8360-4

Energiberegning

2019-03

2022-06

2022-12

 

NS 8360-5

Infrastruktur

2019-03

2022-10

2023-10

 

NS 8360-6

Geodesi

2019-03

2022-10

2023-10

 

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019-09

2023-06

2023-12

 

NS 8422

Alminnelige kontraktsbestemmelser for langvarige leiekontrakter

2015-07

2023-03

2023-09

 

NS 8438

Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr

2021-01

2022-12

2023-04

 

NS 8448

Utleieavtaler for brakker og moduler

2020-10

2022-10

2023-03

 

NS 8449

Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter

2021-05

2023-01

2023-06

 

NS 9611

Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2020-01

2021-07

2022-02

 

NS 11252

Coaching - krav til leveranse

2021-01

2023-03

2023-05

 

NS 11253

Coaching - krav til organer som sertifiserer coacher

2021-01

2023-03

2023-05

 

 

Aldersvennlig samfunn og UU

2022-09

2023-11

2024-06

 

NS 3770

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

2021-01

2022-12

2023-06

 

NS 3358

Helse- og omsorgstjenester — Unisexbukse med strikk og snor i linning

2022-06

2022-10

2023-01

 

NS 3369

Helse- og omsorgstjenester — Unisex operasjonskittel (scrub suit) rund hals med splitt

2022-06

2022-10

2023-01

 

NS (rev)

NS 11005

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

2021-08

2023-08

2023-12

 

NS 3031

Bygningers energiytelse

2021-08

2022-11

2023-05

 

NS 3032

Beregning av varme og kjøle elektrisk effekt

2019-01

2021-05

2021-12

 

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019-02

2023-08

2024-01

 

NS 3361

Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel

2019-11

2021-05

2022-01

 

NS 3383

Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk

2020-01

2021-05

2021-12

 

NS 3420-1

Fellesbestemmelser

2021-02

2022-10

2023-07

 

NS 3420-GB

Grunnforsterkning

2014-03

2022-09

2023-04

 

NS 3420-GE

Boring i berg og løsmasser

2016-01

2022-12

2023-04

 

NS 3420-GH

Støttekonstruksjoner

2016-01

2022-12

2023-04

 

NS 3420-GK

Peler

2015-01

2022-06

2023-04

 

NS 3420-GM

Brønner

2015-01

2022-10

2023-04

 

NS 3420-GQ

Injeksjonsarbeider

2016-01

2022-12

2023-04

 

NS 3420-GS

Berg- og løsmasseforankringer

2022-01

2023-02

2023-04

 

NS 3420-GU

Geosynteter

2022-01

2023-01

2023-04

 

NS 3420-J

Dekke og banearbeider

2022-03

2023-05

2024-02

 

NS 3420-K

Anleggsgartnerarbeider

2018-12

2021-04

2021-12

 

NS 3420-N

Murarbeider

2022-10

2023-10

2024-04

 

NS 3420-Q

Tømrerarbeider

2022-11

2023-10

2024-04

 

NS 3420-V

Ventilasjonsinstallasjoner

2020-11

2023-03

2023-07

 

NS 3451

Bygningsdelstabellen

2020-08

2021-10

2022-03

 

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

2021-10

 

 

 

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019-09

2021-11

2022-07

 

NS 3459

Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg

2019-01

2021-09

2022-11

 

NS 3461

Geometriske toleranser i bygningsindustrien

2021-06

2022-11

2023-03

 

NS 3466

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

2021-08

2023-03

2023-08

 

NS 3901

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

2021-11

2023-10

2024-06

 

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017-03

2022-09

2023-01

 

NS 3960

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

2022-08

2023-11

2024-04

 

NS 3961

Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

2021-05

2022-10

2023-03

 

NS 4102

Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling

2020-02

2023-01

2023-07

 

NS 4414

Ved til brensel i husholdninger (revisjon av 1997-utgaven)

2020-11

2021-06

2021-10

 

NS 5830

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Terminologi

2021-05

 

2023-06

 

NS 5831

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til sikringsrisikostyring

2021-06

 

2023-06

 

NS 5833

Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger

2020-03

2021-12

2022-11

 

NS 6450

Idriftssettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

2022-09

2024-01

2024-04

 

NS 8141-1

Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

2020-01

2022-03

2022-12

 

NS 8178

Akustiske kriterier for fremføringslokaler til musikkutøvelse

2022-04

2022-10

2023-01

 

NS 8401/8402

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

2021-10

2023-12

2024-04

 

NS 8409

Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer

2021-04

2023-04

2023-12

 

NS 9416

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

2023-01

2024-06

2024-12

 

NS 9417

Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

2020-01

2022-01

2022-10

 

NS 9430

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

2018-11

2021-10

2022-04

 

NS 3600

Teknisk tilstandsanalyse ved omstning av bolig

2022-10

2023-04

2023-10

 

NS 8141-3


Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

2022-10

2023-09

2024-02

 

NS 8360-1

Bim objekter - Del 1

2022-03

2022-10

2023-02

 

NS3457-3

Bygningstyper

 

 

 

 

Veiledning

Veiledning til NS 8141

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141 (Del 1:2012+A1, NS 8141-2:2013, Del 3:2014) Revidert P-741.

2022-04

IR

2023-01

 

Veiledning til NS-EN 14351-1. P-XXX

Dokumentasjon og klassifisering av vinduer, ytterdører og takvinduer i Norge

2021-03

2022-12

2023-05

 

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard
NS = Norsk Standard

Last ned

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard - per august 2022 (pdf-fil)

Last updated: 2023-02-06