Tre personer i diskusjon

Forskning + standarder = samfunnsnytte

Standardisering bidrar til at kunnskap fra forskning kommer til nytte og blir et samfunnsgode.

Gjennom EUs forskningsprogram Horisont Europa henvises det til standardisering i flere utlysninger. Horisont Europa er ment som et «impact»-drevet program, og standardisering bidrar til effektiv spredning av forskningen og motvirker at forskningsresultater i verste fall blir liggende i en skuff.

Standard Norge samarbeider med Forskningsrådet om verktøy og kunnskap som kan hjelpe det nasjonale støtteapparatet knyttet til Horisont Europa.

Hvordan inkludere standardisering i et forskningsprosjekt

  • Få tilgang til beste praksis i ulike sektorer på en effektiv måte
  • Delta i et pågående standardiseringsprosjekt
  • Bli med eller ta initiativ til et nytt standardiseringsprosjekt

En viktig tilleggseffekt av tilknytning til standarder og standardisering er tilgang til nettverk av fageksperter, enten i en eksistrende standardisringskomité eller ved å opprette en ny. Dette gjelder nettverk både nasjonalt og internasjonalt. 

Horizon Standardization Booster

logo HS Booster

EU har etablert en Horizon Standardization Booster der du kan få svar på spørsmål og få råd og tips i søknadsprosesser. HSBooster gir eksperttjenester til europeiske forskningsprosjekter og har som mål å styrke samfunnsnytten til prosjektene gjennom standardisering. Initiativet skal fasiliterer dialogen mellom Horizon 2020 og Horizon Europe Research & Innovation prosjekter og standardiseringen i Europa.

Se informasjon om Horizon Standardization Booster.

Code of practice for researchers on standardization

Forside av dokument

Kunnskapen om hvordan standardiseringsprosessen fungerer er lav blant mange forskere​. Med en egen «Code of practice on standardisation for researchers» ønsker EU å vise hvordan ny kunnskap kan få får økt verdi gjennom standardisering​. Denne «Code of practice» baserer seg på en egen «scoping study» med 40 prosjekter som case studies og inneholder anbefalinger rettet både mot universiteter og offentlig forskningsorganisasjoner, konkrete forskningsprosjekter og andre.

Code of practice er fortsatt under utvikling og dokumentet forventes å være ferdig i løpet av 2022.

Fram til endelig dokument er ferdig er det mulig å se høringsutkastet til Code of practice for researchers on standardisation. Det er også mulig å finne informasjon under Scoping study for Code of practice on standardization for researchers”.

Kurs i standardisering

Er du eller din virksomhet interessert i å lære mer om standardisering og hvordan man lager en standard tilbyr vi egne gratis kurs i standardisering

Kontaktpersoner i Standard Norge

  • Bygg, anlegg og kontrakter: Hanne Wells, direktør
  • Energi, bærekraft og teknologi: Åse Lunde, direktør
  • Samarbeidet med Forskningsrådet: Marit Sæter, direktør kommunikasjon

Last updated: 2023-03-21