Internasjonalt datoformat

Hvordan bør datoer skrives slik at vi unngår misforståelser? NS-ISO 8601 beskriver en internasjonalt akseptert måte å skrive datoer og tid ved bruk av tall.

Når datoer skrives med tall kan de tolkes på forskjellige måter. For eksempel kan 01.05.21 forstås som både 1. mai 2021 og 5. januar 2021. I Norge er vi vant til å leses datoer som "dag-måned-år", mens på engelsk er det vanlig å lese det som "måned-dag-år".

På et personlig nivå kan denne usikkerheten være svært frustrerende, i forretningssammenheng kan den være svært dyr. Når man organiserer møter og skal sikre leveringer, skrive kontrakter og kjøper flybilletter, kan det være vanskelig når datoen er uklar.

NS-ISO 8601 takler denne usikkerheten ved å gi en internasjonalt omforent måte å skrive datoer:

ÅÅÅÅ-MM-DD

For eksempel medfører det at 21. februar 2021 skrives som 2021-02-21.

I henhold til norsk skrivemåte er DD.MM.ÅÅÅÅ gjeldende skrivenorm, men det vises også til dette internasjonale datoformatet (se artikkel på Språkrådets nettside).

Hva kan NS-ISO 8601 gjøre for meg?

NS-ISO 8601 kan brukes av alle som ønsker å bruke en standardisert måte å skrive dato og tid. Det hjelper for å fjerne usikkerhet og forvirring spesielt når man kommuniserer internasjonalt. Standarden viser hvordan følgende formater skal skrives: tillegg til dato viser også hvordan andre tall knyttet til tid, skrive:

  • Dato
  • Tidspunkt
  • Utvetydig klokkeslett (UTC)
  • Lokal tid i forhold til UTC
  • Dato og tid
  • Tidsintervaller

Last updated: 2021-05-14

NS-ISO 8601-1:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 775,00 (excl. VAT)

Dato og klokkeslett — Angivelse av informasjonsutveksling — Del 1: Grunnleggende regler

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-05-04)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 974,00 (excl. VAT)

Dato og klokkeslett — Angivelse av informasjonsutveksling — Del 2: Utvidelser

LanguageEngelskEdition: 1 (2021-05-04)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access