Foto: Adobe Stock

Standarder for landstrømsinstallasjoner – NEK VEILEDER 80-1

Landstrøm er forsyning av elektrisk energi fra et forsyningspunkt på land til det elektriske anlegget ombord på et fartøy. Det finnes mange standarder som brukes og NEK har laget to veiledere for å skape oversikt. NEK VEILEDER 80-1 omhandler standarder for landstrøminstallasjoner.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for fartøy som ligger til kai og vil stenge ned fosildrevne maskineri, eller det gjelder fartøy som vil lade batterier til elektrisk fremdrift.

NEK har etablert Landstrømforum for å bidra til norsk verdiskaping og positive miljøeffekter i tråd med samfunnsmål om utslippsfrie havner og fjorder, og Landstrømforum har utviklet to veiledere som beskriver aktuelle dokumenter som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land – NEK VEILEDER 80-1 og NEK VEILEDER 80-2.

Les mer om NEK VEILEDER 80-2 Landstrøm for nærskipstrafikk.

Les mer om Landstrømforum hos nek.no

NEK VEILEDER 80-1 Om standarder for landstrømsinstallasjoner

Veilederen beskriver aktuelle dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner. Den retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

De fleste standardene som beskrives i veilederen kan kjøpes nedenfor. I tillegg tar veilederen i tillegg for seg regelverk og begrep og definisjoner som benyttes. Veilederen kan lastes ned gratis nedenfor eller legges til i abonnement.

Last updated: 2023-01-19

NOK 0,00 (excl. VAT)

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-07-09)

Product information

Information Monitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 479,00 (excl. VAT)

Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2014-08-25)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 865,00 (excl. VAT)

Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements

LanguageEngelskEdition: 2.0 ()

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 930,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 440:2022

Standard

NOK 2 220,00 (excl. VAT)

Elektriske kraftinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 4.0 (2022-09-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 410A:2021

Standard

NOK 3 740,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i skip

LanguageNorsk

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 410B:2021

Standard (Kun elektronisk)

NOK 3 035,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i skip - Spesielle installasjoner

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-08-18)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 439-A:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 439-B:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 439-C:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 930,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 1 008,00 (excl. VAT)

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)

Languageen/fr en/frEdition: 1.0 (2017-01-24)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 274,00 (excl. VAT)

Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships

Languageen/fr en/frEdition: 2.0 (2016-11-04)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 440,00 (excl. VAT)

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2020-05-07)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 008,00 (excl. VAT)

Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2017-11-22)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 3 479,00 (excl. VAT)

Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control

Languageen/fr en/frEdition: 1.0 (2016-06-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 471,00 (excl. VAT)

Veikjøretøyer - Kommunikasjonsgrensesnitt mellom kjøretøy og strømnett - Del 1: Generell informasjon og definisjon av brukstilfelle (ISO 15118-1:2019)

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-08-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 008,00 (excl. VAT)

Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General

Languageen/fr en/frEdition: 1.0 (2019-06-26)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access