Kabler

Installasjon av ekom-anlegg – NEK 700

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnets infrastruktur. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Kvalitet, pålitelighet og oppetid er samfunnskritisk, og alle deler av samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komité NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700:2020

NEK 700:2020 ble lansert 12. juni 2020 og består av:

 • NEK 701:2020 Felles kablingssystemer (bygger på NEK EN 50173-serien)
 • NEK 702:2020 Installasjon av kabling (bygger på NEK EN 50174-serien, samt NEK EN 50700 og NEK EN 50310)
 • NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre (bygger på NEK EN 50600-serien)

Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

NEK 700:2020-serien inneholder alle standardene slik de forelå hos NEK 1. juni 2020. Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom sine) forskrifter, og NEK 702 refereres til i Elsikkerhetsforskriften (Ekomloven).

NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

Endringer fra forrige utgave

Utviklingen innenfor ekom skjer stadig raskere og ny teknologi tas i bruk. NEK 700:2020 har har derfor gjennomgått store endringer som gjenspeiler de fire årene siden forrige utgave. Det har kommet til flere nye delstandarder, nye kapitler er lagt til, krav har blitt fjernet og språket har blitt forbedret. 

Siden forrige utgave har for eksempel CPR-byggevareordningen gjort at krav om brannegenskaper nå også gjelder for kabler, noe som det har blitt tatt høyde for i standarden. NEK 700:2020 inneholder også blant annet et helt nytt kapittel med krav til installasjon av Power over Ethernet (PoE) som blir stadig mer aktuelt. 

NEK 700 – Informasjonsteknologi er utviklet av standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 701:2020

NEK 701:2020 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer (ekomnett) i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting. 

De viktigste endringene i 2020-utgaven inkluderer: 

 • Samtlige standarder er oppdatert og koordinert på innhold og struktur
 • Krav til nye kablingskategorier for balansert kabling (8.1 og 8.2)
 • Krav til nye kablingskategorier for fiberoptikk (OM5, OS1a) 
 • Introduserer krav ved delt utnyttelse av kabel 
 • Fjerner enkelte saker, f.eks. konseptet “fiberoptiske klasser”

NEK 702:2020

NEK 702:2020 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling er en norm skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser. 

De viktigste endringene i 2020-utgaven inkluderer: 

 • Oppdaterte krav for fjernmating (Power over Ethernet, PoE)
 • Inneholder nytt Tillegg G med informasjon om EuroClass-er for spesifiseringen av brannegenskaper til kabler (ref. CPR-byggevareordningen)

NEK 703:2020

NEK 703:2020 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre, er en standardsamling for planlegging av modulære, skalerbare og fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Standarden beskriver også krav til energieffektivitet, sikkerhet, Key Performance Indicators, osv. 

De viktigste endringene i 2020-utgaven inkluderer: 

 • Nær dobling i omfang, med mange nye delstandarder. 
 • Enkelte av standarder er oppdatert og koordinert på innhold og struktur

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev for elektro, får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Last updated: 2021-06-11

NEK 700:2020 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 990,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 3 395,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard

NEK 701:2020

Standard

NOK 1 300,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard

NEK 702:2020

Standard

NOK 1 300,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Installasjon

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Installasjon

LanguageNorskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard

NEK 703:2020

Standard

NOK 1 300,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard