Montering av solceller på tak.
Foto: Adobe Stock

NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer

NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold, er en samling av tre delstandarder i serien NEK IEC 62446 som omhandler krav for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer.

NEK 446:2022 er en samling av de internasjonale standardene NEK IEC 62446-1:2016 med tillegg(2018), NEK IEC 62446-2:2020 og den tekniske spesifikasjonen NEK IEC 62446-3:2017. Alle standardene er en del av serien for fotovoltaiske solenergisystemer – krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold.  

  • Del 1 med tillegg omhandler dokumentasjon, oppstartstester og inspeksjon av nettilkoblede systemer. Den er delt inn i to seksjoner: krav til systemdokumentasjon og verifikasjon. NEK 400 refererer direkte til denne delen av NEK IEC 62446 for dokumentasjon, verifikasjon og prøving for idriftsettelse av anlegg.
  • Del 2 stiller krav til vedlikehold av fotovoltaiske solenergisystemer. Standarden stiller krav og gir anbefalinger om vedlikehold av solcellesystemer og systemkomponenter, samt arbeidernes sikkerhet.
  • Del 3 er en teknisk spesifikasjon som beskriver utendørs infrarød termografering av solcelleanlegg. 

Produktet tilgjengeliggjør viktige deler av en sentral serie av IEC-standarder som er viktig for alle solcelleinstallasjoner. Solcelleinstallasjoner har lang levetid og skifter ofte eierskap i løpet av levetiden til anlegget. Det er derfor svært viktig med korrekt montasje, vedlikehold, dokumentasjon og verifikasjon.  

Del 1 er sentral, ettersom det refereres dirkete til denne delstandarden fra NEK 400 kapittel 7.712.

Standarden er på engelsk, men hver av delene har et norsk forord som forteller om innholdet. 

NEK 446:2022
NEK 446:2022

Last updated: 2023-03-08

NEK 446:2022

Standard

NOK 1 295,00 (excl. VAT)

Fotovoltaiske solenergisystemer - Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold

LanguageEngelskEdition: 1.0 (2022-06-14)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access