Elektrisk ferge
Foto: iStock Photos

Maritime batteriinstallasjoner – NEK NSPEK 411

Batterier er framtiden innenfor skipsfart. Flere skip får installert batteripakker og Norge ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK utviklet derfor spesifikasjon NEK NSPEK 411 i påvente av en internasjonal standard.

I tråd med ambisjonene om lavere utslipp fra skipsflåten blir batterier stadig mer aktuelt for essensielle operasjoner ombord. Innenfor fiske og oppdrettsnæringen ser man tilsvarende utvikling hvor både hel-elektriske båter og båter med hybridløsninger blir stadig mer vanlig.

Den raske utviklingen i Norge gir visse utfordringer for standardiseringen av batteriløsninger. Mens man innenfor maritime el-installasjoner har velutviklede metoder gjennom standarden NEK 410, har man ennå ikke tilsvarende for maritime batterier. NEK laget derfor en norsk spesifikasjon for å beskrive standardiserte krav til maritime batterisystemer.

Batterispesifikasjonen NEK NSPEK 411 har tatt utgangspunkt i standarden NEK 486 (IEC 62619). Denne standarden gir de generelle kravene for litium-Ion-batterier. Standardiseringskomiteen har på bakgrunn av kravene i NEK 486 (IEC 62619) gjort tilpasninger for å ta hensyn til maritime installasjoner.

Last updated: 2023-03-02

NOK 745,00 (excl. VAT)

Maritime battery systems - Safety requirementsfor secondary lithium cells and batteries

LanguageEngelskEdition: 2.0 (2022-06-30)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access