Elektro

På elektrofagområdet finnes det et bredt utvalg av standarder i bruk fra NEK, Standard Norge, ISO, IEC, med flere. De mest brukte standardene utgis av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), slik som blant annet NEK 400.

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite sine nettsider for elektroteknisk faginformasjon.
www.nek.no

Eller gå til oversikten over NEK standarder.

NEK fagsider

For faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite, gå til www.nek.no

Standarder fra NEK selges gjennom www.standard.no.

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Kontakt meg

Popular standards

NOK 1 930,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 930,00 (excl. VAT)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

LanguageNorskEdition: 7.0 (2022-05-31)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 2 220,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 420A:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 220,00 (excl. VAT)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Languageno/en no/enEdition: 5.0 (2016-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NS 3931:2014

Standard

NOK 673,00 (excl. VAT)

Elektrotekniske installasjoner i boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2014-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-03-15)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 485,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del B

LanguageNorskEdition: 2.N (2014-05-01)

Product information

Information Monitor standard

NOK 930,00 (excl. VAT)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

LanguageNorskEdition: 2.N (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK 420D:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 820,00 (excl. VAT)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2019-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NEK 700:2020 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 990,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 3 395,00 (excl. VAT)

Informasjonsteknologi - Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer - NEK 702:2020 Installasjon av kabling - NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

LanguageNorskEdition: 3.0 (2020-06-12)

Product information

Information Monitor standard

NEK 399:2022

Standard

NOK 1 015,00 (excl. VAT)

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

LanguageNorskEdition: 3.0 (2022-05-03)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NEK 405:2020

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 695,00 (excl. VAT)

Elkontroll, eltakst og elektrotermografering

LanguageNorskEdition: 2020 (2020-09-23)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access

NOK 1 785,00 (excl. VAT)

Elkontroll, eltakst og elektrotermografering

LanguageNorskEdition: 2020 (2020-09-23)

Product information

Information Monitor standard

NOK 1 100,00 (excl. VAT)

Grafiske symboler for EL- og ekom-dokumentasjon

LanguageNorskEdition: 6 (2017-07-01)

Product information

Information Monitor standard

Samling av standarder for elektrikere

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 6 400,00 (excl. VAT)

Samling av standarder for elektrikere

LanguageNorsk

Product informationShow collection contents

Order

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 10 675,00 (excl. VAT)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

LanguageNorskEdition: 2022 (2022-01-01)

Product informationShow collection contents

basket Printed and bound
Get online access