Ny internasjonal standard for bærekraftige innkjøp NS-ISO 20400

Gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp, gir anvisning på hvordan en organisasjon skal integrere miljø- og sosiale hensyn i sin strategi og prosess. Standarden definerer også prinsippene for bærekraftige innkjøp, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Hva er bærekraftige innkjøp?

Bærekraftige innkjøp omfatter å møte virksomhetens (økonomiske) behov, og samtidig ta miljømessige og sosialt ansvar. Det innebærer at man forsikrer seg om at leverandører opptrer etisk, at produkter og tjenester er bærekraftige, og at avgjørelser vedrørende anskaffelser fokuserer på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I siste instans oppmuntrer det kjøper og selger til å jobbe sammen, til det beste for alle.

Bra for business

Å gjøre bærekraftige innkjøp kan være bra for «business» - men det kan også styrke og forbedre relasjonene til omverdenen. Ulike innsatsfaktorer har et potensial til ikke bare å gjøre den enkelte organisasjonen bedre, men også å forbedre kvaliteten til alle som i et videre perspektiv blir påvirket av virksomheten. 

NS-ISO 20400 er den første internasjonale standard som tar sikte på å hjelpe organisasjoner med å utvikle og implementere bærekraftige prosedyrer og policy på dette området.  

Last updated: 2019-06-24

NOK 3 150,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageNorskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 999,00 (excl. VAT)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access