Miljø og bærekraft

 

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

2022-09-12

More about Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Administrerende direktør Jacob Mehus håper medlemskapet i Skift vil gi inspirasjon til nye standarder og skape oppmerksomhet rundt bærekraftsstandarder.

2022-06-21

More about Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere
 

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor bærekraftig finans, og inviterer potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

2022-06-07

More about Vil du utvikle standarder for bærekraftig finans?
 

Heldigvis er det ikke sånn at hver enkelt virksomhet må lage sin egen særegne klimatilpasningsvei, skriver Standard Norges Jacob Mehus og Knut Jonassen i denne kronikken.

2022-06-02

More about Klimatilpasning – Mange snakker om det, de færreste praktiserer det
 

Standard Norge har utgitt tre internasjonale ISO-standarder for hvordan både offentlige og private virksomheter skal møte risikobildet knyttet til et varmere, våtere og villere klima. Vi inviterte i samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere til lansering av de tre standardene i Norge, 25. mai 2022. Her kan du se opptak og presentasjonene fra lanseringen.

2022-05-30

More about Tre nye ISO-standarder for klimatilpasning lansert
 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

More about Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
 

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

2022-05-03

More about Ny utgave av standarden for avfallskontrakter
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av standardiseringskomiteen for Innovasjonsledelse og leder av Open Innovation Lab of Norway og Sigurd Sagen Vildåsen, leder av standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi og seniorforsker ved Sintef Manufacturing

2022-03-27

More about Fra ensporet bunnlinjefokus til bærekraftig samfunnsbidrag
 

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemidler i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge inviterte til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

2021-11-23

More about SirkulæriTET 2021 – standarders rolle i en grønn og sirkulær økonomi
 

Sirkulærøkonomien må fungere i markedet, og for at det skal skje, trenger vi standarder som sikrer kvalitet, trygghet, salgbarhet og gjensidig troverdighet, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

2021-11-19

More about Kronikk: Sirkulærøkonomien trenger standarder for å fungere
1 2 3 4 5 > »