Installering
Foto: NEK

NEK EN 50110-1:2013

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg viser til normen NEK EN 50110-1 som metode for oppfyllelse av forskriftens krav.

Normen har gjennomgått en oppgradering og foreligger nå på norsk – i en praktisk A5-utgave.

Normen er kortfattet, anvendelig og er skrevet på et språk som føles naturlig for montøren. Den bør være tilgjengelig for alle montører som et ledd i den årlige opplæring og i montørens daglig virke. Rollene, arbeidsmetodene og den enkeltes ansvar og myndighet er tydelig definert.

Sørg for at din bedrift har gode rutiner for forsvarlig arbeid i og drift av elektriske anlegg – basér opplæring og arbeidsmetoder på internasjonalt anerkjent praksis – i tråd med myndighetskravene.

NEK EN 50110-1 vil være en naturlig del av inventaret i enhver virksomhet som driver installasjonsvirksomhet, både innenfor høy- og lavspenningsanlegg.

Last updated: 2022-05-20

NOK 570,00 (excl. VAT)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

LanguageNorskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard

NEK EN 50110-1:2013

Standard (Kun elektronisk)

NOK 570,00 (excl. VAT)

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav

LanguageNorskEdition: 2.N (2013-06-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint
Get online access