Et målebånd ved siden av en illustrasjon av et hus
Foto: iStock

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Nye deler i NS 3457-serien om klassifikasjon av byggverk

NS 3457 del 7, 8 og 9, samt veiledning til del 7, er nylig blitt publisert. Standardene angir hvordan komponenter og systemer kan/skal kodes for å oppnå gjenkjennelighet, gjenfinning og identifikasjon i digitale modeller og i det fysiske byggverket.

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

De nye delene i NS 3457-serien beskriver en standardisert koding av komponenter og systemer gjør det lettere for alle som er involvert i et byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer, og minsker risikoen for misforståelser og feil.

De nye delene og veiledningen i NS 3457-serien:

  • NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk angir et tverrfaglig merkesystem (TFM) for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk
  • P-811:2021 Veiledning til NS 3457-7:2021 — Bruk av TFM-systemet, med systemkoder gir veiledning til hvordan hvordan NS 3451:2009+A1:2019 kan benyttes som systemkoder i TFM-ID i henhold til NS 3457-7
  • NS 3457-8:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder i bygninger angir en klassifikasjonstabell på tre nivåer for komponentkoder i bygninger
  • NS 3457-9:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger angir hvordan systemer og komponenter skal merkes fysisk

Tidligere er standardene NS 3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper og NS 3457-4:2015 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner utgitt i klassifikasjonssystemet, og det er planlagt at serien skal bestå av flere standarder. 

Les mer om de nye delene og resten av serien NS 3457 Klassifikasjon av byggverk her

Last updated: 2021-06-23

NS 3457-7:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

P-811:2021

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Veiledning til NS 3457-7:2021 — Bruk av TFM-systemet, med systemkoder

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-12)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-8:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 8: Komponentkoder i bygninger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-9:2021

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-05-10)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access