Sprekk i murvegg
Foto: Thor Henry Wathne/ Multiconsult

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Ny vibrasjonsstandard på høring

En ny Norsk Standard for besiktigelse av nærliggende bygninger før bygge- og anleggsarbeid, er sendt på høring. Standarden skal bidra til at man unngår skader på bygninger i nærheten av bygge- og anleggsplasser.

Byggebransjen har diskutert i lengre tid at det er behov for å beskrive nærmere hvordan bygninger skal besiktiges og vurderes før man starter med anleggsarbeid og sprenginger. Dette er viktig fordi bygge- og anleggsarbeider i noen tilfeller kan medføre en risiko for skader på nærliggende byggverk og eiendommer.

Skader etter bygge- og anleggsarbeid

De vanligste skadeårsakene er vibrasjoner i grunnen, setninger eller forskyvning av masser. Skader kan også oppstå på grunn av fysisk kontakt mellom anleggsmaskiner og byggverk eller steinsprut. I noen tilfeller kan skaden bli utløst av anleggsarbeidet, mens den bakenforliggende årsaken for eksempel er svake konstruksjoner eller mangelfullt vedlikehold av byggverket. 

Bakgrunn

Standard Norges komité SN/K293 Vibrasjoner og bygningsskader foreslo høsten 2020 å ta ut besiktigelsen fra NS 8141 som en separat del, og å lage en bedre beskrivelse av besiktigelsen. Det eksisterer en tilsvarende separat standard i Sverige. Komiteen samarbeider med tilsvarende svensk komité om revisjon av NS 8141. Denne nye standarden vil erstatte punktet om besiktigelse i NS 8141-1:2012+A1:2013. 

Besiktigelse

For å avdekke forhold som kan relateres til bygge- og anleggsarbeid, er det hensiktsmessig å foreta en forhåndsbesiktigelse av de mest utsatte byggverkene og eiendommene. Besiktigelse av byggverk og eiendommer før igangsettelse av arbeider gir en dokumentasjon på hvilken tilstand eiendommene var før anleggsarbeidet startet. 

Rapporter fra besiktigelsen brukes til å beregne grenseverdier for vibrasjoner fra sprenginger og annet anleggsarbeid for å unngå skader. Forhåndsregistrering av tilstanden kan forebygge eventuelle konflikter, og dokumentet kan brukes som veiledende i tvister. Målgrupper for dokumentet er primært myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører. 

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 21. juni 2021. Du finner lenke til høringsforslagene på siden Standarder på høring. Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Last updated: 2021-06-23