Tak
Foto: Boris Misevic/Unsplash

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

NS 3420-S er revidert og på høring

Norsk Standard for isolering, tetting og tekking er revidert. I forbindelse med revisjonen er NS 3420-S delt i fire deler. Delstandardene er på høring til 30. juni.

Ved revisjonen av NS 3420-S Isolering, tetting og tekking, er standarden delt i fire fagdeler. Tre av delene har innhold fra gjeldende utgave, i tillegg til en ny del om passiv brannbeskyttelse.

De nye delene

 • NS 3420-SB Isolering omfatter kulde-, varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner og installasjoner.
 • NS 3420-SF Tetting omfatter tetting mot inntrengning eller gjennomtrengning av fukt, luft gass, vann eller andre væsker, herunder også fugetetting og tetting rundt gjennomføringer.
 • NS 3420-SH Passiv brannbeskyttelse omfatter passiv brannbeskyttelse i bygninger i form av isolering, overflatebehandling og tetting.
 • NS 3420-SL Undertak og taktekning omfatter undertaksbelegg på taktro, undertak og taktekking med takstein, takskifer, profilerte plater, takshingel og plast-, gummi- eller bitumenbaserte takbelegg.

Hva er nytt?

Hele standarden er generelt oppdatert og det er gjort omfattende endringer gjennom hele standarden. Komiteen SN/K 428 har stått for revisjonen.

Hovedendringen i denne revisjonen er oppdelingen i fagdeler og utarbeidelse av en ny del for passiv brannbeskyttelse. Oppdeling i flere fagdeler kan gjøre framtidige revisjoner enklere, både med tanke på utviklingstempo innenfor de ulike fagfeltene, størrelse på dokumentene og sammensetning av komitéene.

En egen del om passiv brannbeskyttelse vil etterleve bransjens ønske om mer helhetlige løsninger for dette fagfeltet og dermed økt fokus på brannsikkerhet. Innholdet i NS 3420-SH er basert på NS 3911 Utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger.

Et lite utvalg av øvrige endringer:

 • Del SF om tetting er rendyrket med innbygde sperresjikt, tetting av fuger og støpeskjøter og tetting rundt gjennomføringer, dvs. at takbelegg er flyttet til del SL om undertak og taktekning.
 • Del SL inneholder både undertak og taktekning, der undertak er synliggjort med et eget kapittel.
 • I del SF og SL er det lagt inn tabeller i tillegg A med oversikt over materialer, tilhørende produktstandarder, egenskaper og bruksområder for varianter av henholdsvis sperresjikt og undertak.
 • Gjeldende punkt om brannbeskyttelse i kapittel SB er i hovedsak flyttet til ny del SH for passiv brannbeskyttelse.
 • Det er laget egne punkter for f.eks. isolering av kuldebroer, fuktsperre og radonsperre.
 • Generelt er antall underpunkter/postgrunnlag søkt redusert ved at det er laget flere matriser.

Følgende kapitler i gjeldende utgave av NS 3420-S er flyttet/utgår:

 • Kapittel SM om platekledninger er flyttet til NS 3420-PN Blikkenslagerarbeider.
 • Kapittel SV med sammensatte arbeider utgår.

Si din mening

Les høringsforslagene og legg inn dine kommentarer før 30. juni 2021. Du finner lenke til høringsforslagene på siden Standarder på høring.

Den ferdige standarden skal etter planen være tilgjengelig ved årsskiftet. Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Britt Brevik.

Last updated: 2021-06-23