2021 Nyheter

 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2021-09-15

More about Standarder for klassifikasjon av byggverk lansert
 

Flere av delene i NS-EN 378-serien for kuldeanlegg og varmepumper fikk tilleggsblad (A1) i 2019 og 2020. Den siste tiden har de relevante delene kommet ut i nye norske oversettelser.

2021-08-13

More about Nye norske oversettelser av NS-EN 378-serien
 

NS 3032 gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget til standard er på høring til 30. september.

2021-08-06

More about Ny Norsk Standard for bygningers energiytelse på høring
 

Standarden angir krav til design mot seismisk påvirkning (jordskjelv), og det nasjonale tillegget (NA) er oppdatert og utgitt i ny versjon i juni 2021.

2021-08-04

More about Nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-1 for seismiske laster
 

Etter forslag fra Kina har ISO besluttet å opprette en ny komité for prefabrikkert byggevirksomhet. Det anslås at arbeidet vil komme i gang i løpet av de neste seks månedene. Vi inviterer norske interessenter til å melde sin interesse for prosjektet.

2021-07-06

More about Ny internasjonal komité for prefabrikkert byggevirksomhet
 

Norge har ledet og vært aktiv i utviklingen av en ny felles europeisk standard for maintenance engineering, EN 17666 som er på høring sommeren 2021. 23. juni inviterte vi til frokostmøte for å informere om den kommende standarden.

2021-06-25

More about Ny standard for maintenance engineering på høring
 

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. 22. juni inviterte vi til frokostmøte om to standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515.

2021-06-22

More about Fuktsikker byggeprosess og sanering etter fuktskader
 

En ny ISO-rapport undersøker utfordringer knyttet til GIS- og IFC-systemers evne til å jobbe sammen og foreslår tiltak for å løse felles oppgaver. Den tekniske rapporten, ISO/TR 23262, ble utgitt i mai 2021 under norsk ledelse.

2021-06-18

More about Ny ISO-rapport om GIS- og BIM-interoperabilitet er utgitt
 

I mai kom del 5 ut på norsk som gjelder for spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller.

2021-06-08

More about Ny del oversatt i NS-EN 1176-serien for lekeplassutstyr
 

Den europeiske tilslagskomiteen har sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag. Nå kan du si din mening om forslagene.

2021-06-03

More about Nye standarder for tilslag på høring til 1. august
1 2 3 > »