Bygg, anlegg og eiendom

 

NS 3770 er en standard som er under utvikling og den vil bestå av flere deler. Nå er del 1, NS 3770-1 som omhandler termer og definisjoner på høring fram til 4. desember. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til forslaget.

2021-10-18

More about Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på høring
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

2021-10-14

More about Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

More about Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

More about Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring
 

Før sommeren besluttet Standard Norge at det skal tas en full gjennomgang og revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 med tilhørende blanketter. Det forventes at revisjonen av standardene vil gjøre disse mer tilpasset det eksisterende markedet og den teknologiske utviklingen.

2021-10-01

More about Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 revideres
 

Den ferske tekniske rapporten omhandler prosessene for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter, spesielt med krav til informasjonsutveksling og BIM-gjennomføringsplan.

2021-09-29

More about Ny teknisk rapport med retningslinjer til ISO 19650-serien
 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2021-09-15

More about Standarder for klassifikasjon av byggverk lansert
 

Flere av delene i NS-EN 378-serien for kuldeanlegg og varmepumper fikk tilleggsblad (A1) i 2019 og 2020. Den siste tiden har de relevante delene kommet ut i nye norske oversettelser.

2021-08-13

More about Nye norske oversettelser av NS-EN 378-serien
 

NS 3032 gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget til standard er på høring til 30. september.

2021-08-06

More about Ny Norsk Standard for bygningers energiytelse på høring
 

Standarden angir krav til design mot seismisk påvirkning (jordskjelv), og det nasjonale tillegget (NA) er oppdatert og utgitt i ny versjon i juni 2021.

2021-08-04

More about Nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-1 for seismiske laster