Bygg, anlegg og eiendom

 

Etter forslag fra Kina har ISO besluttet å opprette en ny komité for prefabrikkert byggevirksomhet. Det anslås at arbeidet vil komme i gang i løpet av de neste seks månedene. Vi inviterer norske interessenter til å melde sin interesse for prosjektet.

2021-07-06

More about Ny internasjonal komité for prefabrikkert byggevirksomhet
 

Norge har ledet og vært aktiv i utviklingen av en ny felles europeisk standard for maintenance engineering, EN 17666 som er på høring sommeren 2021. 23. juni inviterte vi til frokostmøte for å informere om den kommende standarden.

2021-06-25

More about Ny standard for maintenance engineering på høring
 

Fuktrelaterte skader på bygninger er et økende problem og påfører årlig bygningseiere og forsikringsselskaper betydelige kostnader. 22. juni inviterte vi til frokostmøte om to standarder for hhv. planlegging og gjennomføring av fuktsikker byggeprosess, NS 3514, og skadebegrensning og sanering etter vann- og fuktskader i bygninger, NS 3515.

2021-06-22

More about Fuktsikker byggeprosess og sanering etter fuktskader
 

En ny ISO-rapport undersøker utfordringer knyttet til GIS- og IFC-systemers evne til å jobbe sammen og foreslår tiltak for å løse felles oppgaver. Den tekniske rapporten, ISO/TR 23262, ble utgitt i mai 2021 under norsk ledelse.

2021-06-18

More about Ny ISO-rapport om GIS- og BIM-interoperabilitet er utgitt
 

I mai kom del 5 ut på norsk som gjelder for spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller.

2021-06-08

More about Ny del oversatt i NS-EN 1176-serien for lekeplassutstyr
 

Den europeiske tilslagskomiteen har sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag. Nå kan du si din mening om forslagene.

2021-06-03

More about Nye standarder for tilslag på høring til 1. august
 

Norsk Standard for beskrivelsestekster grunnarbeider, NS 3420-F er revidert og på høring fram til 30. juni.

2021-05-31

More about NS 3420-F er revidert og på høring
 

NS 3457 del 7, 8 og 9, samt veiledning til del 7, er nylig blitt publisert. Standardene angir hvordan komponenter og systemer kan/skal kodes for å oppnå gjenkjennelighet, gjenfinning og identifikasjon i digitale modeller og i det fysiske byggverket.

2021-05-27

More about Nye deler i NS 3457-serien om klassifikasjon av byggverk
 

Norsk Standard for isolering, tetting og tekking er revidert. I forbindelse med revisjonen er NS 3420-S delt i fire deler. Delstandardene er på høring til 30. juni.

2021-05-20

More about NS 3420-S er revidert og på høring
 

En ny Norsk Standard for besiktigelse av nærliggende bygninger før bygge- og anleggsarbeid, er sendt på høring. Standarden skal bidra til at man unngår skader på bygninger i nærheten av bygge- og anleggsplasser.

2021-05-20

More about Ny vibrasjonsstandard på høring