Nyhetsarkiv

 

ISO har utgitt en veileder for netto nullutslipp for alle typer organisasjoner. Veilederen som første gang ble presentert i forbindelse med klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, blir nå åpent tilgjengelig for norske brukere via Standard Norges nettsider.

2022-12-07

More about Ny internasjonal veileder for netto nullutslipp
 

NS-EN 12794 som omhandler prefabrikerte fundamentpæler i betong, har fått nytt nasjonalt tillegg. Tillegget tar for seg forsterkning av pælespissen for å tåle harde grunnforhold.

2022-12-06

More about Nytt nasjonalt tillegg for fundamentpæler
 

NS 3650 er en ny Norsk Standard som omhandler bruk av pozzolan som er et materiale med vulkansk opprinnelse, som brukes i betongproduksjon.

2022-12-06

More about Ny Norsk Standard for pozzolan til bruk i betong
 

Det nasjonale tillegget til NS-EN 206 Betong er oppdatert og kommet i ny versjon. Dette er en teknisk oppdatering i forhold til 2020-versjonen.

2022-11-25

More about Endringer i materialstandarden for betong
 

NORSOK M-501:2022 Surface protection and protective coating, edition 7 is published in November 2022.

2022-11-24

More about New edition of NORSOK M-501:2022 is published
 

Den populære standarden for IT-sikkerhet ISO/IEC 27001 kom i ny utgave i år, men den norske versjonen er ennå ikke klar. Vi forklarer hvorfor.

2022-11-22

More about ISO/IEC 27001:2022 blir Norsk Standard første kvartal 2023
 

ISO/IEC 27002:2022 er nå fastsatt som Norsk Standard og er utgitt på engelsk. Denne utgaven erstatter utgaven fra 2017 og inneholder vesentlige endringer om blant annet sikkerhetskontrollene.

2022-11-22

More about NS-EN ISO/IEC 27002:2022 i salg nå
 

Samfunnsansvarsdebatten innenfor tildelingen av offentlige kontrakter er svært viktig. Når det offentlige handler varer og tjenester for nær 650 milliarder årlig, må det offentlige vite å benytte innkjøpsmakten.

2022-11-22

More about Innlegg: Bærekraftige offentlige anskaffelser – ser vi ikke mulighetsrommet?
 

Til et viktig kontaktpunkt med næringen har vi rekruttert IT-topper fra Statens Vegvesen, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge. – Gode standarder er avgjørende for digitalisering og bærekraft, sier Mali Hole Skogen, som er svært motivert for ledervervet i Standard Norges sektorstyre IKT.

2022-11-22

More about Mali Hole Skogen fra IKT-Norge er ny leder for vårt sektorstyre IKT
 

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse, på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

2022-11-22

More about Lydtekniske løsninger for universell utforming