Nyhetsarkiv

 

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

2022-05-18

More about CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

More about Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

Torsdag 5. mai ble nye NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett lansert på et webinar arrangert av NEK, Nelfo og Ren. Over 1000 påmeldte hadde vist interesse for lanseringen.

2022-05-09

More about Ny NEK 399 lansert med rekordhøy deltakelse
 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

More about Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
 

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

2022-05-03

More about Ny utgave av standarden for avfallskontrakter
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

More about Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012
 

En ny utgave av NORSOK U-001 ble publisert på slutten av 2021. Den nye revisjonen har flere nye elementer og standarden er betydelig mer innholdsrik sammenlignet med tidligere versjoner. 26. april ble standarden lanserte på et eget frokostmøte.

2022-04-29

More about Lansering av revidert NORSOK U-001 Subsea production systems
 

Standard Online og NEK har felles stand på Eliaden som er 30. mai til 2. juni på NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) på Lillestrøm.

2022-04-28

More about Besøk NEK og Standard Online på Eliaden
 

NORSOK Z-006 Preservation (Edition 3, August 2015) and NORSOK Z-007 Mechanical Completion and Commissioning (Edition 3, August 2015) are currently under systematic review, closing 30 May 2022.

2022-04-22

More about NORSOK Z-006 and Z-007 for systematic review
 

Konsernet Standard Norge har valgt å støtte Røde Kors sitt viktige arbeid i Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina.

2022-03-28

More about Standard Norge støtter Røde Kors i Ukraina