Forespørsel konsulentoppdrag for teknisk og praktisk assistanse med revisjonen av NORSOK S-002 Arbeidsmiljø

Standard Norge forespør herved tilbud om konsulenttjenester i forbindelse med revisjon av NORSOK S-002 Arbeidsmiljø.

Published
Person with protective equipment prepares for disinfection
Photo: Pixabay

En revisjonskomité med eksperter fra industrien er satt ned av NORSOK EG S for å samarbeide om revisjonsarbeidet som er berammet fra oktober 2023 til juli 2025. Det er utpekt en revisjonsleder fra industrien og konsulenten skal bistå ledelsen med teknisk og praktisk assistanse i revisjonsarbeidet.

Konsulenten skal ha erfaring med bruk av NORSOK S-002 og være kvalifisert innenfor fagområdet standarden dekker. Konsulenten må ha kjennskap til relevante nasjonale og internasjonale standarder. Vi ønsker en selvstendig og proaktiv konsulent som kan samarbeide godt med revisjonskomitéen og revisjonsleder.

  • Konsulentens oppgaver vil være følgende:
    Planlegge og lede revisjonsmøter i samarbeid med revisjonsleder og Standard Norges prosjektleder
  • Planlegge og lede åpne møter med interessenter underveis for å sikre tidlige innspill
  • Være redaktør for det endelige dokumentet og føre arbeidet i pennen ved bruk av Standard Norges verktøy for revidering av standarder (Authoring Tool)
  • Bidra med god fremdrift i arbeidet

Bidra til kvalitet i tråd med retningslinjene beskrevet i NORSOK A-001
Arbeidet skal utføres i tråd med Standard Norges standardiseringsregler og etiske retningslinjer.

Fullstendig forespørsel er vedlagt, sammen med Standard Norges standardkontrakt for leverandørtjenester.

Hvordan delta?

Vennligst vis din interesse ved å sende inn ditt tilbud på oppdraget på e-post til petroleum@standard.no. Merk at oppdraget kun er del-finansiert ettersom standardiseringsarbeid generelt ikke kompenseres.

Søknadsfrist: 20. november 2023.

Vennligst last ned vedlagte dokument og fyll inn nødvendig informasjon slik som beskrevet i punkt 6 Generell informasjon i vedlegget.

Kun eksperter fra selskaper med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret blir vurdert for dette prosjektet.

Evaluering av kandidater vil gjøres fortløpende ved innkomne søknader. Den valgte kandidaten vil bli kontaktet for tildeling og avtale om oppstart så raskt som praktisk mulig.

Eventuelle spørsmål om oppdraget kan også stilles på e-post til petroleum@standard.no.

Vedlegg

Forespørsel NORSOK S-002 Konsulenttjenester (arbeidsbeskrivelse og kontrakt)