Foto: iStock

Rådgiving i NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

NS 6600 bidrar til å sikre riktig kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten.

Godt smittevern bidrar til pasientsikkert og er en forutsetning for å begrense utbrudd og smitte i helsetjenesten og samfunnet. Alle institusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helsetjenesten, skal ha et infeksjonskontrollprogram som tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Det skal utarbeides skriftlige retningslinjer for tiltakene, og renhold skal være ett av tiltakene.

Rådgiving i implementering

For å bistå organisasjoner og bedrifter med å ta i bruk NS 6600 tilbyr Standard Online rådgivingstjenester for implementering av standarden i organisasjonen. Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og implementering av NS 6600.

Rådgivingstjenestene vi tilbyr:

 • GAP-analyse
 • Bistå med å beskrive kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Risikokartlegging, identifisering av risiko- og muligheter 
 • Interessentanalyse
 • Utvikling og beskrivelse av arbeidsprosedyrer og arbeidsbeskrivelser
 • Kjemikalieoversikt
 • NS-INSTA 800 er normativ – følges sammen med NS 6600
 • Bistå med implementering av standarden NS 6600 i kvalitetssystemet
 • Interne kurs for renholdere

Fordeler med bruk av NS 6600:

 • Reduserer risikoen for HAI (helsetjenesteassosierte infeksjoner)
 • Begrenser utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer
 • Beskriver og sikrer kvalitetskrav i renhold
 • Ivaretar inneklima
 • Bidrar til vedlikehold og ivaretakelse av bygg og overflater
 • Sikrer ivaretakelse av myndighetskrav
 • Sikrer utfordringen med antibiotikaresistens
 • Bedrer pasientsikkerhet

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste i NS 6600, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Les mer om våre rådgivingstjenester

Les mer om NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Last updated: 2023-03-15

NS 6600:2021

Standard

NOK 828,00 (excl. VAT)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

LanguageNorskEdition: 1.0 (2021-09-17)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Kurs

NOK 5 800,00 (excl. VAT)

Kurs i NS 6600 – Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten,27.04.23, Fornebu

Date: 2023-04-27Location: Fornebu (Bærum)Language: Norsk

Information  Course description