prosesshjul som går i hverandre
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i bruk og implementering av standarder

Er du usikker på hvordan du kommer i gang med implementering av ISO-standarder? Skal bedriften sertifiseres, vurderer dere sertifisering eller skal dere resertifiseres? Eller har prosessen stoppet opp, og du trenger hjelp til å komme videre?

Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor en rekke ISO-standarder. Våre rådgivere har lang erfaring og har sin daglige virksomhet innen sertifisering og anvendelse av ledelsessystemstandarder og øvrige standarder.

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Vi tilbyr rådgiving innenfor:

  • NS-EN ISO 9001 - Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-EN ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø
  • NS-ISO 21001 - Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner
  • NS-EN ISO 22000 - Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS-EN ISO/IEC 27001 - Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
  • NS-ISO 31000 Risikostyring
  • NS-ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
  • Kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av LEAN

Våre tjenester innen standardene spenner fra rådgivning i spesielle temaer som f.eks. risikokartlegging og internrevisjon til bistand, implementering eller totalansvar for rådgiving frem til akkreditert ISO-sertifisering.  

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Håkon Skjørland:

E-post: hsk@standard.no
Telefon: 951 67 429

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Er du vår nye rådgiver?

Har du god erfaring med bruk og implementering av ISO sine ledelsessystemer, som ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000, ISO 27001, ISO 45001 eller andre? Kunne du tenke deg å hjelpe bedrifter med å ta i bruk og implementere standarder for ledelsessystemer i deres virksomhet? Da er du kanskje en av våre nye rådgivere.

Les mer om utlysningen etter nye rådgivere

Last updated: 2021-11-15