Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-10-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2020-10-27 Fornebu (Bærum)
Digitalt - Kurs i NS 8405 og NS 8406 2020-10-27 Digitalt klasserom
Digitalt - Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-10-28 Digitalt klasserom
Digitalt - Kurs i NS 8407 Totalentreprise 2020-10-28 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-29 Trondheim
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-10-29 Lillestrøm
Kurs i Samspillsentreprise 2020-11-03 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-11-03 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-11-09 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-11-10 Bergen
DIGITALE kurs innen NS 8176 og NS 8175 - vibrasjoner fra samferdsel, lydklasser og lydkrav i boliger og andre lokaler 2020-11-10 Zoom
DIGITALT kurs i NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel 2020-11-10 Zoom
Digitalt -Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-11-10 Digitalt klasserom
DIGITALT kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav for boliger 2020-11-11 Zoom
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-11-11 Fornebu (Bærum)
DIGITALT kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming 2020-11-13 Zoom
Kurs i NS 3935 og i NS 6450 2020-11-17 Fornebu (Bærum)
Digitalt- Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-17 Digitalt klasserom
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-11-19 Bergen
Kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2020-11-25 OSLO
DIGITALT Kurs i NS-EN 17229 Treningssentre – Drift- og ledelseskrav 2020-12-03 Zoom
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-12-08 Fornebu (Bærum)
Digitalt- Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-01-21 Digitalt klasserom
Digitalt - Kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2021-01-22 Digitalt klasserom
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-01-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2021-01-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt -Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2 dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-02-18 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-03-02 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-10 Trondheim
Digitalt - Kurs i Mangelhåndtering 2021-03-11 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-04-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-04-02 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2021-04-13 Kristiansand
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2021-04-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-06-01 Fornebu (Bærum)