Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Course title Date Location
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-learning
E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015 E-learning
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-learning
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-learning
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-learning
E-learning Practical Environmental Management based on NS-EN ISO14001:2015 E-learning
E-learning Occupational health and safety management systems based om NS-ISO 45001: 2018 E-learning
Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-10-25 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-10-26 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-10-26 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-10-27 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2021-10-27 Digitalt kurs
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-10-27 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-10-28 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-10-28 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-11-02 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-11-03 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 2021-11-04 Digitalt kurs
Digitalt kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-11-09 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-11-09 Trondheim
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-11-09 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-11-10 Trondheim
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2021-11-11 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418 2021-11-15 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3515 - Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering 2021-11-18 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Samspillsentreprise 2021-11-23 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Håndverkertjenesteloven basert på byggblankettene 3501 og 3502 2021-11-24 Digitalt kurs
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2021-11-25 Fornebu
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14001 2021-11-30 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2021-12-08 Fornebu (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-12-08 Fornebu
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2022-01-11 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 2022-01-12 Digitalt kurs
Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2022-01-13 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2022-01-13 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger 2022-01-18 Digitalt kurs
Course in NS 8405 and NS 8406 - Norwegian building and civil engineering contracts 2022-01-19 Fornebu
Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts 2022-01-20 Fornebu
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2022-01-20 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2022-01-26 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2022-02-03 Fornebu
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2022-02-08 Fornebu (Bærum)