Eldre mann på vei inn i en buss
(Foto: Mediegruppa ved Sollerudstranda skole)

Standard Morgen: Universell utforming av varer og tjenester

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og tirsdag 11. mai inviterer vi til frokostmøte hvor du kan få høre mer om den nye standarden.

Tid: 11. mai 2021 kl. 0830 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Arrangementet vil ha skrivetolk slik at det vil være mulig å følge med skriftlig på hva som blir sagt.

Standarden, NS-EN 17161 Universell utforming – Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester – Utvide brukergruppen, ble utgitt i 2019. I mars 2021 kom den også i norsk oversettelse.

Standarden er utarbeidet for å sikre likeverdig tilgang gjennom en universell utformingstilnærming i relevante standardiseringsaktiviteter for varer og tjenester. NS-EN 17161 angir krav som gjør en organisasjon i stand til å utforme, utvikle og levere varer og tjenester slik at de blir universelt utformet og kan forstås og brukes av en bredest mulig brukergruppe, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.

Standarden gir også krav og anbefalinger for å gjøre en organisasjon i stand til å utvide kundegruppen ved å identifisere de ulike behovene, egenskapene, funksjonsevnene og ønskene, ved å involvere brukere direkte eller indirekte, og ved å bruke kunnskap om universell utforming i sine prosedyrer og prosesser.

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden og fra ulike aktører om hvordan den kan være relevant for din virksomhet.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Universell utforming i norsk politikk og lovgivning
Olav R. Bringa, Kulturdepartementet
  Historien bak og beskrivelse av den nye europeiske standarden for UU, NS-EN 17161
Rudolph Brynn, Universell Utforming AS og leder av SN/K 555, den norske speilkomiteen for SAGA 
  Norge tar internasjonalt ansvar for universell utforming
Malin Rygg, Digitaliseringsdirektoratet og leder av den europeiske koordineringsgruppen for standardisering av UU, SAGA
  Næringslivet og standarder for universell utforming
Geir Lippestad, tidligere næringsbyråd i Oslo kommune, advokat, og nåværende styreleder i Universell Utforming AS
  Universell utforming og standarder i et interessepolitisk perspektiv
Stian M. Innerdal, Norges Blindeforbund
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er nå stengt)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka kanskje ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.) 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post

Last updated: 2021-05-10

NS-EN 17161:2019

Standard

NOK 675,00 (excl. VAT)

Universell utforming — Likeverdig tilgang gjennom universell utforming av produkter, varer og tjenester — Utvide brukergruppen

LanguageNorskEdition: 2019-03 (2021-03-05)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access