Bregner plassert slik at de danner en sirkel

SirkulæriTET 2021

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemiddel i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge ønsker velkommen til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Regjeringen ønsker å tilrettelegge for at norske interesser blir ivaretatt når nye internasjonale standarder for sirkulær økonomi utvikles, og sørge for økt kunnskap om hvordan standarder kan være med på å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt er det satt tøffe mål mot 2030 og 2050, og felles standarder er helt avgjørende for måloppnåelsen.

Konferansen skal belyse hvorfor standarder kan bidra innenfor mange sektorer og på tvers av sektorer og hvordan Norge kan være i tet i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som ligger foran oss.

Tid: 16. november kl. 0830–1130
Sted: Webinar

Program

0830 Velkommen
Cathrine Dehli, markedsdirektør strategisk bærekraft, Rambøll (møteleder)
  Standardisering - en nødvendighet i det sirkulære samfunn
Jacob Mehus, adm. direktør, Standard Norge
  Standarder bidrar til å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv
Jan Christian Vestre, næringsminister 
  Den internasjonale sirkulære økonomien – ISO-standarder på vei
Sigurd S. Vildåsen, Business Development Director – Circular Economy Research og komitéleder i den nasjonale standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi
  Hva er den europeiske taksonomien alle snakker om og hvordan kan sirkulær økonomi gjøre en forskjell
Knut Jonassen, prosjektleder miljø, Standard Norge
  Kort pause
  Eksempler fra ulike sektorer
 • Bygg: Behov for standarder i den helsirkulære verdikjeden for tre
  Kristine Nore, Ombruksdriver OMTRE, prosjektleder Sirktre og førsteamanuensis NTNU
 • Mat: Biologisk restråstoff til bruk i matkjeden
  Karen Johanne Baalsrud, seniorrådgiver/ PHD veterinær,  Mattilsynet
 • Plast: Norge i bresjen for å redusere plastavfall fra fiskerinæringen
  Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver, Fiskarlaget og leder av internasjonal standardiseringsgruppe på området
 • Batterier: Sirkulær bruk av ressursene i batterier
  Benedikte Wrålsen, stipendiat i batterier i en sirkulær økonomi  og studieprogramleder for industriell økonomi og teknologiledelse, Universitetet i Agder 
 • Økonomi og finans: Sirkulære anskaffelser fremmer sirkulær økonomi
  Victoria Stokke, rådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  Kort pause
  Norge har et kompetent landslag i bærekraftsstandardisering, og vi har plass til flere!
Vi snurrer film
  Debatt: Hvordan skal vi få fart på den sirkulære økonomien, sørge for at Norge er i tet og setter agendaen internasjonalt?
Vi spør innlederne og får spørsmål fra deltakerne digitalt
Cathrine Barth, seniorrådgiver, Natural State (debattleder)
  Takk for i dag og praktisk info
Cathrine Dehli, markedsdirektør strategisk bærekraft, Rambøl
1115 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes. 

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.

Les mer informasjon om standardisering og sirkulærøkonomi på en egen fagside om temaet.

Last updated: 2022-01-27