Standard Morgen: Trenger vi flere standarder for BPA?

Interessenter har kontaktet Standard Norge med ønske om flere standarder knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 14. mars inviterer vi til åpent innspillsmøte.

En gutt i rullestol som mottar BPA-tjeneste
Foto: iStock

Tid: 14. mars 2024, kl. 0830–1000
Sted: Digitalt (webinar via Teams)

Frokostmøte vil være relevant for leverandører, BPA-brukere, pårørende, kommuner, interesseorganisasjoner, myndigheter og andre interessenter.

Det har blitt beskrevet en del utfordringer knyttet til BPA-tjenester, både hvordan lovverket tolkes og hva som inngår og ikke inngår i BPA. Vi har derfor mottatt henvendelser om at det er flere områder innenfor BPA som er ønskelig å standardisere. Noen ønsker standarder på et litt overordnet plan for BPA-tjenester, mens andre ønsker standarder for mer spesifikke områder som f.eks. beslutning, leveranse og bruk av BPA. I begge tilfellene er det snakk om standardisering av områder hvor aktørene mener det kan gi stor kvalitetsbedring og -gevinst. Noen av forslagene som kommet er: 

  • Kontraktsoppfølgingen med tjenesteleverandører av BPA 
  • Verktøy og krav for saksbehandling 
  • Rutiner og dokumentasjon
  • Opplæring og faglig oppdatering av assistenter i BPA 

På frokostmøtet ønsker vi innspill på hvor interessante disse forslagene er, men også andre behov, ønsker og forslag er velkomne. 

Program

På møtet vil vi fortelle kort om hvordan standarder utarbeides (standardiseringsprosessen). Det blir også innlegg fra interessenter på områder som ønsker standardisering. 

En viktig del av møtet blir å få innspill fra interessenter på BPA-feltet. Vi håper å kunne starte et standardiseringsprosjekt før sommeren 2024 på et område mange interessenter kan enes om.

Mer detaljert program kommer.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. De som har meldt seg på vil få tilsendt lenke til frokostmøtet dagen før det holdes.

Påmeldingsfrist: 13. mars kl. 1300

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.

Les om BPA-standarden NS 8435 Kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse.

Relevante standarder

Se alle produkter

Blanketter

Se alle produkter