Standard Morgen: Ny Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt rett før årsskiftet. 21. mars inviterer vi til lansering av standarden hvor du kan få høre litt mer om innholdet og hensikten med den.

Medisinsk utstyr for operasjon
Foto: iStock

Tid: 21. mars 2024, kl. 08.30–10.30
Sted: Digitalt (webinar via Teams)

Norsk Standard for kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, NS 8438, inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, annet medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr, og legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene.

Standarden vil være til nytte for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Ved å bruke NS 8438 kan partene spare tid, penger og ressurser når de ikke trenger å lage egne avtaler, og de er sikret mest mulig rettferdige avtalevilkår.

NS 8438 angir alminnelige kontraktsbestemmelser basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i EU-forordningene om medisinsk utstyr (MDR) og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Forordningene er implementert i norsk lovverk i forskrift om medisinsk utstyr. Standarden kan også brukes til formål som er utenfor disse forordninger/denne forskriften.

Program

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
 • Innholdet i NS 8438
  Silje Jakola-Fjeld, juridisk direktør, Sykehusinnkjøp HF og leder av standardiseringskomiteen
 • Melanors bakgrunn og behov for kontraktstandarden 
  Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen, direktør markedstilgang i Melanor og nestleder i standardiseringskomiteen 
 • Hva betyr standarden for min virksomhet?
  Kitty Amlie Tverrå, seniorrådgiver i økonomiavdelingen ved Universitetet i Bergen
 • Spørsmål

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. De som har meldt seg på vil få tilsendt lenke til frokostmøtet dagen før det holdes.

Påmeldingsfrist: onsdag 20. mars kl. 13

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge per e-post.

Les mer om Kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr – NS 8438

Relevante standarder

Se alle produkter