Standard Morgen: Lansering av revidert NORSOK Z-013 Risiko- og beredskapsvurdering

Dette er standarden for risikoanalyse og beredskapsanalyse i petroleumsindustrien, og den har spilt en viktig rolle i arbeidet med sikkerheten på norsk sokkel. 12. mars inviterer vi til frokostmøte hvor du vil få høre hva som er nytt i denne revisjonen.

Dominobrikker som velter
Foto: iStock

Når: 12. mars kl.0830-1000 (enkel frokost servers fra kl 0800)
Hvor: Havtil, Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger eller digitalt (via Teams)

Tredje revisjon av standarden ble utgitt i januar 2024. Noe som er nytt i denne utgaven er formålstjenlige analyser, forenklede analyser, metoders gyldighetsområde, kunnskapsstyrke og beslutningsstøtte tidsnok.

Vel møtt til frokostmøte i Stavanger eller digitalt.

Program

  • Velkommen
    Ingvil Teige Stiegler, Standard Norge (møteleder)
  • Introduksjon
    Bjørnar Heide, Havtil
  • Presentasjon av revidert NORSOK Z-013
    Malene Sandøy, Horisont Energi og leder av ekspertgruppen som har revidert standarden
  • Spørsmål

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. 

Digitale deltakere vil få tilsendt lenke til møtet dagen før det holdes. 
Fysiske deltakere vil bli bedt om å vise gyldig legitimasjon ved oppmøte hos Havtil.

Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse: 07. mars kl.1600

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.

Relevant standard

Se alle produkter