Standard Morgen: Faglig oppdatering av helsefagarbeidere – lansering av ny Norsk Standard

En ny Norsk Standard beskriver systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere. Fredag 9. juni arrangerer vi digitalt frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden NS 6511.

En person får hjelp til å komme seg opp i rullestol
Foto: iStock

Tid: 9. juni 2023, kl. 0830 – 1000
Sted: Webinar (Teams)

Helsefagarbeideres oppgave er å ivareta grunnleggende sykepleie slik at pasienter og brukere opplever mestring og får økt helsekompetanse utfra deres eget behov. Som helsefagarbeider kreves det inngående kunnskap om svært varierte emner, noe som stiller krav til kontinuerlig og systematisk kompetanseoppdatering.

Denne nye standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes. I tillegg angir den krav til metode for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.

NS 6511 Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere er en del av en serie med kompetansestandarder for ulike typer autorisert helsepersonell som spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering.

Målet med standarden er å bidra til:

 • faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie
 • pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • økt mestringsopplevelse, faglig trygghet og rolleklarhet hos helsefagarbeidene
 • innovasjon, tjenesteutvikling og en bærekraftig helsetjeneste

Standarden er rettet mot helsefagarbeider, både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes av helsefagarbeidere, arbeidsgivere og ledere.

Arbeidet med standarden har vært utført i standardiseringskomiteen SN/K 600 og har vært ledet av Hege Engesvik Roda fra Sandnes kommune. Komiteen har i tillegg bestått av representanter fra kommunehelsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, yrkesfagopplæring, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Program

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
 • Presentasjon av helsepersonellkommisjonens rapport
  Iren Mari Luther, medlem av helsepersonellkommisjonen
 • Presentasjon av NS 6511 Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere
  Hege Engesvik Roda, faglig leder for utarbeidelsen av standarden NS 6511 og faglig leder helsearbeiderfaget, fagopplæringen i Sandnes kommune
 • Presentasjon fra Fagforbundet
  Iren Mari Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial
 • Presentasjon fra Delta
  Einar Hanisch, spesialrådgiver, Delta
 • Hva vil standarden bety for utøvelse av helse og omsorgstjenesten?
  Ina Cecilie Lindhom, rådgiver helse og velferd i Flekkefjord kommune
 • Helsefagarbeider som veileder for lærlinger og elever - behov for oppdatert kompetanse
  Cathrine Brock, rådgiver avd. yrkesfagopplæring i Drammen kommune
 • Hvordan får du tak i standarden og veien videre?
  Marit Kveine Nygren, Standard Norge

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret, må du melde deg på. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før.

Påmeldingen er stengt.

Kontaktperson