Standard Morgen: Bærekraftig ombygging av bygninger

Hvor egnet er bygningen for dagens bruk? En ny, felles europeisk standard gir en systematisk måte å evaluere mulighetene for bærekraftig rehabilitering av bygninger. Vi inviterer til frokostmøte 4. april hvor du kan få høre mer om standarden.

bygningsarbeid i stillas utenpå en bygning
Foto: Pixabay

De fleste av byggene vi kommer til å ha i framtiden er allerede bygget. Med den nye standarden, NS-EN 17680, ønsker vi å synliggjøre mulighetene som byggene har og avdekke eventuelle gap med tanke på at de skal få leve lengst mulig.

Tid: 4. april 2024, kl. 08.30–10.30
Sted: Digitalt (webinar via Teams)

Hva skal man gjøre med bygningen? Det er et spørsmål mange stiller når en bygning ikke lenger tilfredsstiller kravene fra myndighetene eller de som benytter bygningen. NS-EN 17680 er utviklet som et verktøy for å evaluere eksisterende bygninger. Å bruke standarden gir mulighet til å avdekke gapene mellom bygningens tilstand og de krav som stilles. Samtidig som den vil være til hjelp for å vurdere bygningens potensiale for rehabilitering enten til fortsatt samme bruk eller nytt bruksområde. Resultatet vil være at den totale levetiden for et bygg vil bestå av en sum av sannsynligvis flere «livssykluser».

Målet med standarden er å gi en metode som gjør det mulig å finne ut hvilke bygninger som bør gis førsteprioritet for en bærekraftig rehabilitering eller ombygging. Samtidig kan det avdekkes og tas hensyn til at ikke alle bygninger kan eller bør rehabiliteres. I NS-EN 17680 er det også gitt en metode for hvordan en bærekraftig ombygging skal gjøres. Standarden definerer de nødvendige trinnene, betraktningene og indikatorene som skal legges til grunn for en slik metode. 

NS-EN 17680 er et verktøy som vil gagne de som har ansvar for en bygning eller har en portefølje av bygninger. Standarden vil være et verktøy for aktører som skal utvikle et område, myndigheter som skal ivareta offentlige bygg, eller noen som skal ivareta sitt bygg og kanskje må se etter nye potensielle bruksområder. 

Les mer om NS-EN 17680 på fagsiden

Program

 • Velkommen
  Ingvil Teige Stiegler, Standard Norge (møteleder)
 • Presentasjon av standarden
  Svein Bjørberg, seniorrådgiver i Multiconsult
 • Erfaringer med bruk av standarden
  Robin Sæterøy, seniorrådgiver i Multiconsult
 • Gevinster ved NS-EN 17680
  (innleder ikke bekreftet)
 • NS-EN 17680 i samspill med fasilitetsstyring
  Merete Murvold, prosjektleder, Standard Norge
 • Spørsmål og kommentarer

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. De som har meldt seg på vil få tilsendt lenke til frokostmøtet dagen før det holdes. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lotte Lise Leknes i Standard Norge per e-post.

Relevante standarder

Se alle produkter