Ny norsk standardiseringskomité for skytjenester

Skytjenester er en integrert del av vår digitale infrastruktur. Med økende avhengighet av disse tjenestene, blir standardiseringen av skytjenester stadig viktigere. Nå starter en europeisk standardiseringskomité opp, og vi i Norge bør gripe muligheten til å påvirke.

Publisert
Sky med mange tråder ut til forskjellige ting
Foto: Pixabay

– Det er viktig at norske interessenter deltar aktivt i den norske speilkomitéen til ISO/JTC 1/SC 38 (den internasjonale komiteen) og den nye CEN-komiteen (den europeiske standardiseringskomiteen). Deltakelse i disse komiteene gir norske interessenter mulighet til å påvirke utformingen av standarder for skytjenester, sier Stefan Bæk Jensen, prosjektleder i Standard Norge.

Informasjonsmøte 15. april 

Det vil bli holdt et digitalt informasjonsmøte på Teams den 15. april for å informere om arbeidet, og diskutere om Norge skal delta i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Dette er en viktig mulighet for norske interessenter til å få innsikt i arbeidet, og si sin mening om Norges deltakelse.

Lover og forskrifter understreker behovet

En rekke lover og forskrifter, som Data Governance Act, Data Act, GDPR, Digital Markets Acts, Digital Services Act og Interoperable Europe Act, understreker behovet for standardisering. Disse lovene og forskriftene har som mål å sikre at data håndteres på en sikker og effektiv måte, og at brukernes rettigheter og personvern blir ivaretatt.

Europeisk datarammeverk for skytjenester 

Det europeiske datarammeverket legger grunnlaget for en felles tilnærming til datahåndtering og -deling på tvers av EU. Nå som Italia har tatt initiativ til å starte en CEN-komité om skytjenester understrekes behovet for standardisering på dette feltet for å sikre interoperabilitet, datasikkerhet og personvern. 

Vil du delta i møtet, kan du sende en epost til prosjektleder Stefan Bæk Jensen i Standard Norge.