Ny Norsk Standard for kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr

NS 8438 inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, øvrig medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene og angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr.

Publisert
Laboratorieutstyr
Foto: iStock

Ved å bruke NS 8438 spares tid, penger og ressurser på å ikke trenge å lage egne avtaler, og man sikrer rettferdige avtalevilkår.

Standarden vil være til nytte for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr.

Ivaretar EU-forordninger

NS 8438 angir alminnelige kontraktsbestemmelser basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Standarden kan også brukes til formål som er utenfor overnevnte forordninger.

Les mer om standarden

 

Relevante standarder

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.