Ny Norsk Standard for kobling mellom digital dokumentasjon og informasjonsmodell for byggverk (AIM)

NS 8360-3 beskriver hvordan dokumentasjon som f.eks. kontrakter, rapporter, målingsdata, garantier og mye mer skal kobles til informasjonsmodell for byggverk (AIM) for lettere gjenfinning under forvaltning, drift vedlikehold og utvikling (FDVU).

Publisert
Sjarmerende hus på rekke ved vannet
Foto: Pixabay

NS 8360-3 BIM-objekter for byggverk – Del 3: Referansemetode og prinsipper for å knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM), som er standardens fulle navn, gir økt kvalitet på informasjonen i digitale modeller. Standarden bidrar til lettere å finne riktig informasjon, minimere feil og spare tid og ressurser.

Sammenheng med andre standarder

Mengden av informasjon øker i takt med at bygninger blir mer og mer kompliserte. Gjenfinning av informasjonen kan bli vanskelig dersom man ikke har systematikk for å lagre den. NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) angir hvilken informasjon som skal dokumenteres om bygningsdelene angitt i NS 3451 (Bygningsdelstabell), men NS 3456 sier ikke noe om hvordan informasjonen skal dokumenteres eller lagres. NS 8360-3 angir datatypen for informasjon og hvordan informasjonen skal tagges i henhold til IFC-standarden NS-EN ISO 16739-1 for lettere å kunne gjenfinne den senere.

Funksjonalitet og støtte

NS 8360-3 bidrar til økt funksjonalitet ved å støtte automatisk gjenkjenning av informasjon knyttet til objekter i bygninger – en kritisk funksjon for sømløs informasjonsutveksling mellom ulike BIM-programvarer. NS 8360-3 angir tydelige retningslinjer for koblingen mellom dokumentasjonen og objekter i digitale modeller, og forenkler dermed gjenfinningsprosessen.

Målgruppe

NS 8360-3 er rettet mot fagfolk i byggebransjen, inkludert arkitekter, ingeniører, entreprenører, prosjektledere og særlig bygningsforvaltere. Standarden hjelper dem med å effektivisere prosjekter, rydde i dataen, redusere feil, og fremme bærekraftig byggepraksis.

Les mer om NS 8360-serien

NS 8360-3

Se alle produkter

NS-EN ISO 16739-1

Se alle produkter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.