NS 8409 er revidert og på høring

Norsk Standard for alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer er på høring. Fristen for å komme med høringsinnspill er 1. mars 2024.

Publisert
Stabler med materialer

NS 8409 ble sist utgitt i 2008 og er nå i en revisjonsprosess. Dagens standard dekker både ordinært kjøp og tilvirkningskjøp, men inneholder få eller ingen særregler for sistnevnte gruppe av kjøpsforhold. Arbeidet med å lage nye regler har vist at det har vært nødvendig å skille mellom disse tilfellene. Kravene til partene vil være ganske annerledes når et produkt skal spesialtilvirkes for kjøper enn når man kjøper hyllevarer. Dessuten vil det ganske ofte være slik at selger står for monteringen av produktene når avtalen gjelder tilvirkning av varene.

Komiteen fremmer derfor forslag om to ulike standarder; en for salg av hyllevarer (prNS 8411:2023 Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av varer og tekniske produkter for bygg og anlegg - Hyllevarer) og en for salg av tilvirkede produkter (prNS 8412:2023 Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av tilvirkede varer og tekniske produkter for bygg og anlegg).

Høringsmøte

Det vil bli avholdt et digitalt høringsmøte den 1. februar 2024, hvor begrunnelsen for høringsforslagene vil bli nærmere gjennomgått og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Les mer om høringsmøtet og meld deg på

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese igjennom høringsforslagene i vårt høringssystem under benevnelsene prNS 8411:2023 og prNS 8412:2023. Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 1. mars 2024.

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet, nederst på denne siden. Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslagene prNS 8411:2023 og prNS 8412:2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud