NORSOK S-003 Environmental care vurderes revidert

Standarden NORSOK S-003 gjennomgår nå en rutinemessig gjennomgang, for å sjekke at den fortsatt er oppdatert og relevant. I den sammenheng inviterer vi bransjen til å komme med sine tilbakemeldinger, slik at vi kan avgjøre om den skal beholdes slik den er, eller om den bør revideres.

Publisert
Okjeplattfrom til sjøs i solnedgang
Foto: Pexels

Du kan lese mer om saken i engelsk versjon, ved å bytte språk øverst i høyre hjørne.