Norsk Standard for akustikk i musikksaler – nå på engelsk

Etter stor interesse fra andre land, har Standard Norge gitt ut NS 8178 på engelsk. Standarden er et supplement til NS-ISO 23591.

Publisert
Trompet i skolekorps
Foto: iStock

Standarden NS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring, ble utgitt i 2023 som et nasjonalt supplement til den internasjonale standarden NS-ISO 23591.

NS 8178 beskriver krav til framføringssaler som ikke er inkludert i den internasjonale standarden. Blant annet gjelder dette kriterier for lydforhold og egenskaper for musikkframføringssaler med volum opp til 6500 m3.

Mot slutten av 2023 var det allerede stor internasjonal interesse for det norske supplementet, og i januar 2024 ble det tilgjengelig i engelsk versjon.

NS 8178 ble i 2014 den første standarden med akustiske kriterier for musikkøverom. Den vekket stor internasjonal interesse, og dannet grunnlaget for en ISO-standard.

Under norsk ledelse ved Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd ble den internasjonale standarden, NS-ISO 23591 ferdig i 2021.

Den internasjonale standarden er et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.

Les mer om standardene her

Relevante standarder

Se alle produkter