Bidra til mindre utslipp av anestesigass

Standard Norge inviterer norske fagpersoner til å delta i utviklingen av en internasjonal standard som skal sikre god kvalitet på teknologien som brukes til oppsamling av brukt anestesigass.

Publisert
Pasient på operasjonsbordet
Foto: Istock

Trenger vi en internasjonal standard som spesifiserer krav til teknologien som brukes ved oppsamling, og eventuell gjenbruk anestesigass? Det har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO fått forslag om. Standarden skal bidra til at oppsamlingsbeholderne er sikre å bruke for både pasienter og personell, at de er kompatible med annet utstyr, og at de er utformet på en hensiktsmessig og brukervennlig måte.

Om forslaget blir godtatt av ISOs medlemsland, og nok interessenter melder seg til deltakelse i arbeidet, starter trolig arbeidet med den nye standarden før sommeren. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har erfaring med bruk av teknologi for oppsamling av anestesigass (i Norge er det hovedsakelig Contrafluran som har blitt brukt til oppsamling) eller andre som ønsker å delta i arbeidet med en generell interesse for miljø og anestesi.

Bakgrunn

Helsesektoren står for cirka fem prosent av de totale, globale klimagassutslippene. Anestesigasser utgjør en stor del av disse utslippene både i Norge og internasjonalt. Desfluran er anestesigassen som har høyest miljøpåvirkning, og på grunn av dette ønsker EU å forby bruk av Desfluran fra januar 2026.

Anestesigassene Sevofluran, Isofluran og lystgass brukes også i Norge, men har ikke like høy miljøpåvirkning. Mange sykehus har allerede sluttet med, eller minsket bruken av Desfluran, men bruken av de andre gassene utgjør likevel et stort klimaavtrykk. Gassanestesi er ofte helt nødvendig for å kunne gi god og sikker anestesi, og det er derfor viktig med teknologi som gjør det mulig å samle opp brukt anestesigass slik at den ikke slippes ut i atmosfæren.

Deltakelse i arbeidet

Det er flere måter å delta i arbeidet på. Du kan delta aktivt internasjonalt i skrivingen av selve standarden, eller du kan få tilgang til informasjon og mulighet til å stemme på forslag, gjennom deltakelse i Standard Norges komité SN/K 122 Anestesi-, respirator- og luftveisutstyr. Her vil du kunne legge igjen kommentarer og innspill til utkast av standarden under arbeidets gang.

Høres dette interessant ut og du ønsker å høre mer om standarden, eller om arbeidet i anestesikomiteen generelt? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Helena Brunskog per e-post.